Discipelschapcursus ‘Vrijheid in Christus’

De Grote Opdracht
Jezus gaf ons opdracht om ‘op weg te gaan en discipelen te maken’. En hoewel we misschien wel mensen tot geloof hebben zien komen, zullen de meesten van ons waarschijnlijk moeten toegeven dat we maar weinig echte discipelen hebben gemaakt en dat we ook geen idee hebben hoe we dat kunnen doen. Vaak hebben we zelf nog moeite om de Bijbelse waarheden te begrijpen en er naar te leven, laat staan dat we ze kunnen delen met anderen.

Vruchtdragen
De cursus ‘Vrijheid in Christus’ van ‘Freedom in Christ ministries’ wil elke christen helpen een vruchtdragende discipel van Jezus te worden. We kunnen alleen maar vrucht gaan dragen als we leven in een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Jezus spreekt hierover in Johannes 15:4-5 NBV: Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’

De Waarheid kennen maakt vrij
Deze cursus gaat niet over hoe je je dient te gedragen, maar laat je stilstaan bij wat je werkelijk gelooft. In de praktijk denken we vaak dat we de waarheid van Gods Woord kennen en geloven, maar uit ons doen en laten blijkt meestal het tegenovergestelde. Jezus Christus heeft ons vrijgekocht met Zijn kostbare bloed. Onze zonden zijn volledig vergeven en we zijn vrijgesproken van elke schuld, maar in hoeverre wandelen wij in die vrijheid, die Jezus voor ons bewerkt heeft aan het kruis?

Vaderhart Johannes 8:31-32 NBV ‘Wanneer u bij Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Drie sleutelprincipes
In de deze cursus staan drie sleutelprincipes centraal. Het eerste principe gaat over onze identiteit in Christus: het is ontzettend belangrijk om te weten wat het betekent om een geliefd kind van God de Vader te zijn. Het tweede principe gaat over het aanpakken en oplossen van persoonlijke en geestelijke problemen. Wanneer je deze problemen laat sudderen, vormen ze een belemmering voor je geestelijke groei. Het derde principe gaat over de vernieuwing van denken: daar waar ons denken in strijd is met Gods Woord, hebben we vernieuwing van denken nodig en daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor.

Groeien in karakter
Als christenen is het belangrijk om te blijven groeien in geloof en in karakter. Het is Gods plan dat Zijn kinderen meer en meer vernieuwd worden naar het beeld van Hem Zelf, onze Schepper, en dat we in karakter steeds meer gaan lijken op Jezus, Zijn Zoon. Alleen dan zal de wereld gaan zien Wie Jezus Christus is en zullen we vrucht gaan dragen voor Gods Koninkrijk! Daarom is het zo belangrijk dat we ons bewust worden van de waarheid van wie we nu al zijn in Christus, dat we weten hoe we persoonlijke en geestelijke problemen op kunnen lossen, zodat we kunnen toe groeien naar geestelijke volwassenheid!

Pilotcursus
Deze cursus wordt in pilotvorm aangeboden vanaf september 2020. Mocht je graag meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

Vaderhart Contact Wil je informatie, heb je een vraag of wil je graag een afspraak maken?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Wil je contact met ons opnemen?