Missie en visie

Missie
Wij zijn geraakt door Gods liefde en genade en hebben het verlangen om Gods liefde te delen en vanuit Zijn genade te leven. Wij willen van Jezus leren en Hem volgen, in Woord en in daad. Wij willen anderen hier in meenemen. 

Visie
Wij willen mensen helpen groeien in een persoonlijke relatie met Jezus Christus en/of deze relatie helpen verdiepen. Daarnaast is het ons verlangen dat mensen hun identiteit in Christus leren kennen en vrucht gaan dragen voor Gods Koninkrijk. Dit willen wij doen door onderwijs, ontmoeting en gebed. 

Vaderhart De naam ‘Revelation’ hebben we door openbaring ontvangen en heeft ook de betekenis van openbaring. Wij zijn persoonlijk geraakt door de openbaring van Gods liefde. Gedreven door die liefde willen we anderen helpen om hun hart open te stellen voor God, zodat Hij Zichzelf aan hen kan openbaren. God is liefde.

In de naam ‘Revelation’ zit het woord ‘relation’. Het is Gods verlangen om Zijn liefde met ons te delen. Hij verlangt er naar om met ieder mens afzonderlijk in een persoonlijke relatie te leven. Vanuit die persoonlijke relatie mogen gezonde en sterke relaties ontstaan tussen mensen onderling. Geloven heeft alles te maken met relatie.

‘Revelation’ zegt ook iets over onze manier van werken. Vanuit afhankelijkheid en openbaring van God willen we onderwijzen, ontmoeten en bidden.