Over Ons

In de afgelopen jaren hebben wij, als stichtingsbestuur, een toenemend verlangen geconstateerd naar Bijbelonderwijs in onze omgeving en daarmee een groei van het aantal cursisten gezien dat zich wil uitstrekken naar een persoonlijke relatie met God. Om deze groep cursisten zo goed mogelijk te kunnen dienen, is er een cursus geschreven. Vanwege de uitgave van deze nieuwe cursus, genaamd ‘Leren leven van genade’, is Stichting Revelation opgericht.

Daarnaast wil stichting Revelation zich ook richten op een stukje individuele begeleiding en coaching wanneer daar behoefte aan is. Het doel van zowel het onderwijzen als de individuele begeleiding is gericht op het groeien of verdiepen van de persoonlijke relatie met God. Stichting Revelation verlangt er naar om op deze manier tot zegen te zijn voor veel mensen en vele gemeenten.

Hieronder leest u hoe we vanuit onze visie en missie zijn gekomen tot de naam Stichting Revelation en stellen we ons aan u voor.

 

 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.
Johannes 13:34-35 NBV

Missie en visie

Onze Missie
Wij zijn geraakt door Gods liefde en genade en hebben het verlangen om Gods liefde te delen en vanuit Zijn genade te leven. Wij willen van Jezus leren en Hem volgen, in Woord en in daad. Wij willen anderen hier in meenemen.

Onze Visie
Wij willen mensen helpen groeien in een persoonlijke relatie met Jezus Christus en/of deze relatie helpen verdiepen. Daarnaast is het ons verlangen dat mensen hun identiteit in Christus leren kennen en met vreugde hun plaats in Gods Koninkrijk zullen innemen.

De naam ‘Revelation’ hebben we door openbaring ontvangen en heeft ook de betekenis van openbaring. Wij zijn persoonlijk geraakt door de openbaring van Gods liefde. Gedreven door die liefde willen we anderen helpen om hun hart open te stellen voor God, zodat Hij Zichzelf aan hen kan openbaren. God is liefde.

In de naam ‘Revelation’ zit het woord ‘relation’. Het is Gods verlangen om Zijn liefde met ons te delen. Hij verlangt er naar om met ieder mens afzonderlijk in een persoonlijke relatie te leven. Vanuit die persoonlijke relatie mogen gezonde en sterke relaties ontstaan tussen mensen onderling. Geloven heeft alles te maken met relatie.

‘Revelation’ zegt ook iets over onze manier van werken. Vanuit afhankelijkheid en openbaring van God willen we onderwijzen, ontmoeten en bidden.

Bestuur

Jelmina Groen
Voorzitter

Opgegroeid in een christelijk gezin, ging ik al mijn hele leven naar de kerk en was ik ook betrokken bij het kerkelijk werk. Een aantal keuzes in mijn leven waren ook bewust gemaakt op basis van mijn geloof. Maar dat God een liefdevolle Vader voor mij wil zijn, ontdekte ik pas een aantal jaren geleden. Toen ik als deelnemer de cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ volgde, ontdekte ik dat geloven veel meer is dan wat ik er tot nu toe van maakte/kende.

God is een God die in elk detail van mijn leven betrokken wil zijn. Ik ontdekte dat ik in heel veel gebieden nog mijn eigen weg ging. Door de cursus kwam ik in een proces terecht waarin ik vernieuwing van denken mocht ontvangen. Ook mocht ik herstellen en ervoer steeds meer vrijheid. Ik mocht God leren kennen zoals Hij werkelijk is. Ik leerde hoe bijzonder het is te leven in de kracht van Jezus en in relatie met Hem en ook met andere mensen. God de Vader hielp me om een mens zonder geheimen te worden.

Na dat eerste cursusjaar ging ik deel uitmaken van het begeleidingsteam van de cursus en mocht ik andere mensen ook helpen in hun vrijheid te leren wandelen. In de afgelopen jaren heb ik mogen ontdekken dat het mijn passie is om mensen persoonlijk te begeleiden en te coachen. Dit ga ik met ingang van het nieuwe cursusseizoen dan ook verder uitbreiden door vorm te geven aan het stukje persoonlijke ontmoeting binnen de stichting.

We leven in een wereld waar veel gebrokenheid is en mensen van alles mee maken. Mijn verlangen is dat we met behulp van deze cursus mensen mogen meenemen in een proces van herstel en genezing en dat ze daadwerkelijk leren leven in de kracht van Jezus.


Babs Santema
Secretaris

Als tiener had ik al de indruk dat God een plan had met mijn leven en dat ik iets mocht betekenen voor mijn eigen gemeente en mijn eigen dorp. Tot mijn 35e heb ik allerlei verschillende dingen bij de kop gehad, tot en met het eerste jaar van de studie theologie-GPW, om maar te ontdekken wat dat plan van God dan was. Maar ik kwam er pas achter nadat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven. Ook al ging ik al mijn hele leven naar de kerk en heb ik altijd in God geloofd, ik had Hem nog niet leren kennen van hart tot hart. Nadat ik echter op de knieën ben gegaan voor Koning Jezus en Hem uitnodigde in mijn hart en Hem gevraagd heb de leiding over mijn leven te nemen, kwam ik in een persoonlijk groeiproces terecht. In de afgelopen zeven jaar heb ik Jezus steeds een beetje beter mogen leren kennen en geleerd wat het is om op Hem te vertrouwen.

God leidde mijn weg zes jaar geleden via de Discipelschapcursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ van St. Kerygma uit Voorthuizen. Bij deze cursus mocht ik leren Wie God is en wie ik ben en hoe ik in relatie met God kon groeien. Daarnaast ging ik regelmatig naar conferenties toe van o.a. St. Vrij zijn. Die conferenties hebben mij geholpen om verder te groeien in geloof en in relatie.

Na twee jaar heeft God mij geroepen om de cursus zelf te gaan leiden in ons eigen dorp Surhuisterveen. In de afgelopen vier jaren heeft de cursus zich meer en meer gevormd naar wat er nodig is in deze omgeving. En in het voorjaar van 2017 heb ik de cursus, zoals die zich in de afgelopen jaren gevormd heeft, toevertrouwd aan het papier. Daarmee is een nieuwe cursus ‘geboren’: Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’. Het is mijn diepe verlangen om via deze cursus andere mensen te helpen groeien in een persoonlijke relatie met God en hen te helpen hun identiteit in Jezus te leren kennen.


Marja Jacobi
Penningmeester

Een leven van zoeken naar een persoonlijke relatie met God, niemand die mij hierbij kon helpen, ik had zoveel vragen en zoveel waaroms, soms was ik er zo moe en verdrietig van, totdat ik de cursus  ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ ging volgen van Kees de Vlieger in de Lantearne in Surhuisterveen. Een beetje argwanend of het wel iets voor mij zou zijn, en dus enigszins sceptisch ging ik hier 6 jaar geleden naar toe. De eerste avonden vond ik er nog niet echt een antwoord op mijn vragen, maar op een zekere avond werd ik erg geraakt door iets wat verteld werd. Vanaf dat moment veranderde er iets in mijn leven. Ik volgde nog twee jaar de Romeinencursus (ook van St. Kerygma) en heb in die tijd een getuigenis afgelegd bij de Discipelschapcursus.

Na deze drie jaar werd mij gevraagd of ik in het begeleidingsteam mee wilde draaien van de Discipelschapcursus en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Wat zijn er veel puzzelstukjes voor mij op hun plaats gevallen en zo mocht ik de volgende drie jaar in het begeleidingsteam dichter toe groeien naar God. Nu 6 jaar later heb ik zoveel rust, vrede en blijdschap mogen vinden bij God, mijn Vader, en Jezus, mijn Verlosser, en de Heilige Geest wil mij iedere dag weer helpen om dicht bij God te blijven.

Nu verlang ik er ontzettend naar dat alle mensen om mij heen dit ook mogen gaan ervaren, omdat ik weet dat er zoveel mensen, net als ik voor een aantal jaren, zoekende zijn naar de zin van het bestaan. Ik ben God dankbaar dat ik mag proberen om Hem bekend te maken bij hen die zoekende zijn en soms niet eens beseffen waarnaar ze op zoek zijn. God wil zijn onuitputtelijke liefde en genade ook aan jou geven, zomaar voor niets!

WILT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wilt u zich aanmelden voor de cursus of heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Organisatie

De organisatie van Stichting Revelation bestaat uit het bestuur en een vaste kern van vrijwilligers. De werkzaamheden van het bestuur zijn vooral gericht op de dagelijkse organisatie en werkzaamheden ten behoeve van het onderwijs en ontmoeten. De werkzaamheden van vrijwilligers omvatten onder andere: het ondersteunen van onderwijs en ontmoeten, het begeleiden van gesprekken en het dienen in gebed. Zowel het bestuur als de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 maart 2017 en gevestigd in de gemeente Achtkarspelen. Het doel, ontstaan, achtergrond en een gedetailleerde beschrijving van Stichting Revelation vindt u in het beleidsplanHet huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen in aanvulling op de wet en de statuten. Het jaarverslag 2017/2018 bevat een terugblik op het boekjaar, een financieel verslag en een jaarplan voor 2018/2019. Door op de linkjes te klikken worden deze documenten gedownload.

ANBI status

Stichting Revelation is afhankelijk van giften en donaties van mensen en organisaties die onze doelstelling ondersteunen. Van de Belastingdienst hebben we op 13 juni 2017 een schrijven ontvangen waarin we voortaan worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Kortom: Stichting Revelation heeft de ANBI-status toegewezen gekregen en daar zijn we heel erg blij mee! Mocht u onze Stichting financieel willen ondersteunen, eenmalig of periodiek, dan kunt u uw gift(en) aan ons voortaan aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Contact

Via onderstaand formulier kunt u uw aanmelding of vraag bij ons indienen. We komen hier binnen 5 werkdagen bij u op terug. Velden met een * zijn verplicht.
 

Agenda

 • di
  28
  mei
  2019

  Ontmoetingsavond

  19.30 uurde Lantearne

  Thema: Liefde

 • do
  30
  mei
  2019
  zo
  02
  jun
  2019

  Strandheem festival

  10.00 uurStrandheem

  thema: “TOUCH OF HEAVEN”