Over Ons

Als bestuursleden van Stichting Revelation zijn wij diep geraakt door Gods onvoorwaardelijke liefde en Zijn buitengewone genade voor alle mensen. Het is dan ook ons verlangen om de werkelijke betekenis van Gods liefde en genade door te laten werken in ons eigen leven, maar ook via onze stichting in de levens van anderen. Wij geloven dat God liefde is en dat Hij het beste voorheeft met alle mensen. God verlangt er naar dat elk mens Zijn liefde en genade leert kennen en vanuit die liefde en genade leert leven.  

In onze omgeving zien wij dat mensen op zoek zijn naar waarde en zin in dit levenEn hoewel mensen op heel verschillende wijze uiting geven aan deze zoektocht, geloven wij dat het werkelijke antwoord op deze zoektocht alleen gevonden kan worden bij Jezus Christus. In Hem alleen zul je ontdekken wie je werkelijk bent en waarvoor je leeft. Je mag weten dat God je Schepper is, dat Hij je kent en dat je kostbaar bent in Zijn ogen. Je bent onvoorwaardelijk geliefd en mag dat als zekerheid in je leven leren kennen.  

Hieronder lees je onze visie en missie en hoe de naam Stichting Revelation ontstaan is. Ook stellen we ons als bestuur aan je voor. 

De naam ‘Revelation’ hebben we door openbaring ontvangen en heeft ook de betekenis van openbaring. Wij zijn persoonlijk geraakt door de openbaring van Gods liefde. Gedreven door die liefde willen we anderen helpen om hun hart open te stellen voor God, zodat Hij Zichzelf aan hen kan openbaren. God is liefde.

In de naam ‘Revelation’ zit het woord ‘relation’. Het is Gods verlangen om Zijn liefde met ons te delen. Hij verlangt er naar om met ieder mens afzonderlijk in een persoonlijke relatie te leven. Vanuit die persoonlijke relatie mogen gezonde en sterke relaties ontstaan tussen mensen onderling. Geloven heeft alles te maken met relatie.

‘Revelation’ zegt ook iets over onze manier van werken. Vanuit afhankelijkheid en openbaring van God willen we onderwijzen, ontmoeten en bidden.

Missie en visie

Missie
Wij zijn geraakt door Gods liefde en genade en hebben het verlangen om Gods liefde te delen en vanuit Zijn genade te leven. Wij willen van Jezus leren en Hem volgen, in Woord en in daad. Wij willen anderen hier in meenemen. 

Visie
Wij willen mensen helpen groeien in een persoonlijke relatie met Jezus Christus en/of deze relatie helpen verdiepen. Daarnaast is het ons verlangen dat mensen hun identiteit in Christus leren kennen en vrucht gaan dragen voor Gods Koninkrijk. Dit willen wij doen door onderwijs, ontmoeting en gebed. 

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’

Johannes 15:5 NBV

Bestuur

Jelmina Groen

Opgegroeid in een christelijk gezin, ging ik al mijn hele leven naar de kerk en was ik ook betrokken bij het kerkelijk werk. Een aantal keuzes in mijn leven waren ook bewust gemaakt op basis van mijn geloof. Maar dat God een liefdevolle Vader voor mij wil zijn, ontdekte ik pas een aantal jaren geleden.

Babs Santema

Als tiener had ik sterk de indruk dat God een plan had met mijn leven en dat ik iets mocht betekenen voor mijn eigen gemeente/dorp/omgevingEn tot mijn 35e heb ik, binnen en buiten de kerk, gezocht naar wat dat plan van God dan was. Maar ik kwam er pas achter nadat ik, nu negen jaar geleden, mijn leven aan Jezus heb gegeven.

Marja Jacobi

Een leven van zoeken naar een persoonlijke relatie met God, niemand die mij hierbij kon helpen, ik had zoveel vragen en zoveel waaroms, soms was ik er zo moe en verdrietig van, totdat ik de cursus  ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ ging volgen van Kees de Vlieger in de Lantearne in Surhuisterveen.

Auke Jan Veenhuizen

In 2009 hebben mijn vrouw en ik de discipelschap cursus, gegeven door Kees de Vlieger van stichting Kerygma gevolgd. Beide zijn wij daardoor gegroeid in ons geloof en vertrouwen in God, hetgeen ook positief effect had op ons gezinsleven.

Jelmina Groen

Opgegroeid in een christelijk gezin, ging ik al mijn hele leven naar de kerk en was ik ook betrokken bij het kerkelijk werk. Een aantal keuzes in mijn leven waren ook bewust gemaakt op basis van mijn geloof. Maar dat God een liefdevolle Vader voor mij wil zijn, ontdekte ik pas een aantal jaren geleden. Toen ik als deelnemer de cursus Leren leven in de kracht van Jezus volgde, ontdekte ik dat geloven veel meer is dan wat ik er tot die tijd van maakte/kende 

God is een God die in elk detail van mijn leven betrokken wil zijn. Ik ontdekte dat ik in heel veel gebieden nog mijn eigen weg ging. Door de cursus kwam ik in een proces terecht waarin ik vernieuwing van denken mocht ontvangen. Ik mocht God steeds meer leren kennen zoals Hij werkelijk is. Ik leerde hoe bijzonder het is te leven in de kracht van Jezus en in relatie met Hem en ook met andere mensen. God de Vader hielp me om een mens zonder geheimen te worden.  

In de jaren daarna mocht ik steeds meer groeien in mijn identiteit en dat gaat nog steeds door! Ik heb mogen ontdekken dat een leven met Jezus een voortdurend avontuur is waarin ik meer en meer vrijheid mag ervaren. God is een God van relatie en Hij wil bij alles in ons leven betrokken zijn. We leven in een wereld vol gebrokenheid en lang niet alles gaat zoals we het graag zouden willen. Maar in die gebrokenheid God leren vertrouwen, geeft zoveel rust en innerlijke vrede, dat gun ik iedereen!  


Babs Santema

Als tiener had ik sterk de indruk dat God een plan had met mijn leven en dat ik iets mocht betekenen voor mijn eigen gemeente/dorp/omgevingEn tot mijn 35e heb ik, binnen en buiten de kerk, gezocht naar wat dat plan van God dan was. Maar ik kwam er pas achter nadat ik, nu negen jaar geleden, mijn leven aan Jezus heb gegeven. Ook al ging ik mijn hele leven al naar de kerk en heb ik altijd in God geloofd, ik had Hem nog niet leren kennen van hart tot Hart. Echter nadat ik op mijn knieën ben gegaan voor Koning Jezus en Hem gevraagd heb de leiding over mijn leven te nemen, kwam ik in een persoonlijk groeiproces terecht.  

God leidde mijn weg acht jaar geleden via de Discipelschapcursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’Bij deze cursus mocht ik leren Wie God is en wie ik ben en hoe ik in relatie met Hem kon groeien. Nadat ik deze cursus twee jaar had gevolgd, heb ik hem vier jaar mogen geven en  mocht ontdekken dat God mij de gave van onderwijs heeft toevertrouwd. Twee jaar geleden heb ik mijn ‘eigen’ onderwijservaringen aan het papier toevertrouwd en is de cursus ‘Leren leven van genade’ ontstaan. Het is mijn diepe verlangen om via deze cursus en alles wat we vanuit de stichting doen, anderen te helpen om God en zichzelf te leren kennen.  

In de afgelopen jaren heb ik Jezus steeds een beetje beter mogen leren kennen en heb ik geleerd wat het is om op Hem te vertrouwen. Ik heb mogen ontdekken dat Jezus echt leeft en dat God goed is, ook als het moeilijk is in dit leven. Ik heb geleerd dat ik elke dag met vreugde kan ingaan, want vreugde is niet de afwezigheid van moeilijke omstandigheden maar de aanwezigheid van God in mijn levenLeven vanuit Gods vreugde gaat niet vanzelf en is ook niet gemakkelijk, maar is een zoektocht die vraagt om bewuste keuzes. Daarbij is God trouw en doet Hij wat Hij belooft! 


Marja Jacobi

Een leven van zoeken naar een persoonlijke relatie met God, niemand die mij hierbij kon helpen, ik had zoveel vragen en zoveel waaroms, soms was ik er zo moe en verdrietig van, totdat ik de cursus  ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ ging volgen van Kees de Vlieger in de Lantearne in Surhuisterveen. Een beetje argwanend of het wel iets voor mij zou zijn, en dus enigszins sceptisch ging ik hier 6 jaar geleden naar toe. De eerste avonden vond ik er nog niet echt een antwoord op mijn vragen, maar op een zekere avond werd ik erg geraakt door iets wat verteld werd. Vanaf dat moment veranderde er iets in mijn leven. Ik volgde nog twee jaar de Romeinencursus (ook van St. Kerygma) en heb in die tijd een getuigenis afgelegd bij de Discipelschapcursus.

Na deze drie jaar werd mij gevraagd of ik in het begeleidingsteam mee wilde draaien van de Discipelschapcursus en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Wat zijn er veel puzzelstukjes voor mij op hun plaats gevallen en zo mocht ik de volgende drie jaar in het begeleidingsteam dichter toe groeien naar God. Nu 6 jaar later heb ik zoveel rust, vrede en blijdschap mogen vinden bij God, mijn Vader, en Jezus, mijn Verlosser, en de Heilige Geest wil mij iedere dag weer helpen om dicht bij God te blijven.

Nu verlang ik er ontzettend naar dat alle mensen om mij heen dit ook mogen gaan ervaren, omdat ik weet dat er zoveel mensen, net als ik voor een aantal jaren, zoekende zijn naar de zin van het bestaan. Ik ben God dankbaar dat ik mag proberen om Hem bekend te maken bij hen die zoekende zijn en soms niet eens beseffen waarnaar ze op zoek zijn. God wil zijn onuitputtelijke liefde en genade ook aan jou geven, zomaar voor niets!


Auke Jan Veenhuizen

In 2009 hebben mijn vrouw en ik de discipelschap cursus, gegeven door Kees de Vlieger van stichting Kerygma gevolgd. Beide zijn wij daardoor gegroeid in ons geloof en vertrouwen in God, hetgeen ook positief effect had op ons gezinsleven.

Ruim 6 jaar later werd ik door Babs Santema gevraagd deze cursus (discipelschap), die zij op dat moment in een enigszins gewijzigde vorm verzorgde, nogmaals te volgen. Na enige twijfel heb ik dat seizoen de cursus toch maar gevolgd, waardoor ik opnieuw stappen mocht maken in mijn geloof.

Aan het einde van dat seizoen werd ik gevraagd deel te nemen in het team dat de cursus verzorgt. Nadat God mij op een bijzondere, maar zeer duidelijke en niet mis te verstane wijze had laten weten dat Hij het was die mij op het oog had om dat jaar mee te draaien in het team, begon voor mij een bijzonder jaar. En bijzonder was het, net zoals God beloofd had. Alleen is mijn (onze) uitleg van bijzonder duidelijk anders dan de betekenis die God er aan geeft. Want bijzonder kan zowel positief als negatief zijn. Mij is echter duidelijk geworden dat, door te wandelen in vertrouwen met God, ook negatieve omstandigheden een positieve uitwerking kunnen hebben/krijgen, ook al zie je dat aan het begin of als je ergens midden in zit niet. Terugkijkend kun je stellen: God was erbij, in alles.

Mijn belangrijkste les is geweest: Als je vertrouwt op God en hem de regie durft te geven in jouw leven, dan komt er een boven natuurlijke rust over je en kun je alles aan.

Mede doordat mijn geloof en vertrouwen gegroeid zijn wil ik graag bijdragen aan het doorgeven van de boodschap van God. Dat mensen om mij heen veranderen en gaan ontdekken wie God werkelijk is en wat Hij voor hen persoonlijk heeft gedaan en wil doen is voor mij de mooiste beloning voor het delen van mijn geloof.

WIL JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je graag een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Organisatie

De organisatie van Stichting Revelation bestaat uit het bestuur en een vaste kern van vrijwilligers. De werkzaamheden van het bestuur zijn vooral gericht op de dagelijkse organisatie en werkzaamheden ten behoeve van het onderwijs en ontmoeten. De werkzaamheden van vrijwilligers omvatten onder andere: het ondersteunen van onderwijs en ontmoeten, het begeleiden van gesprekken en het dienen in gebed. Zowel het bestuur als de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 maart 2017 en gevestigd in de gemeente Achtkarspelen. Het doel, ontstaan, achtergrond en een gedetailleerde beschrijving van Stichting Revelation vind je in het beleidsplanHet huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen in aanvulling op de wet en de statuten. Het jaarverslag 2017/2018 bevat een terugblik op het boekjaar, een financieel verslag en een jaarplan voor 2018/2019. Door op de linkjes te klikken worden deze documenten gedownload.

ANBI status

Stichting Revelation is afhankelijk van giften en donaties van mensen en organisaties die onze doelstelling ondersteunen. Van de Belastingdienst hebben we op 13 juni 2017 een schrijven ontvangen waarin we worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Kortom: Stichting Revelation heeft de ANBI-status toegewezen gekregen. Mocht je onze stichting financieel willen ondersteunen, eenmalig of periodiek, dan is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Contact

    Via onderstaand formulier kun je je aanmelding of vraag bij ons indienen. We komen hier binnen 5 werkdagen bij je op terug. Velden met een * zijn verplicht.
     

    Agenda