Organisatie

De organisatie van Stichting Revelation bestaat uit het bestuur en een aantal vrijwilligers. De werkzaamheden van het bestuur zijn vooral gericht op de dagelijkse organisatie en werkzaamheden ten behoeve van het onderwijs en ontmoeten. De werkzaamheden van vrijwilligers omvatten onder andere: het ondersteunen van onderwijs en ontmoeten, het begeleiden van gesprekken en het dienen in gebed. Zowel het bestuur als de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 maart 2017 en gevestigd in de gemeente Achtkarspelen. Het doel, ontstaan, achtergrond en een gedetailleerde beschrijving van Stichting Revelation vind je in het beleidsplan. Het huishoudelijk reglement regels en richtlijnen in aanvulling op de wet en de statuten. Het jaarverslag 2019/2020 bevat een terugblik op het boekjaar, een financieel verslag en een jaarplan voor 2019/2020. Door op de linkjes te klikken worden deze documenten gedownload.

ANBI Status

Stichting Revelation is afhankelijk van giften en donaties van mensen en organisaties die onze doelstelling ondersteunen. Van de Belastingdienst hebben we op 13 juni 2017 een schrijven ontvangen waarin we worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Kortom: Stichting Revelation heeft de ANBI-status toegewezen gekregen. Mocht je onze stichting financieel willen ondersteunen, eenmalig of periodiek, dan is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Online gift