Onderwijs

De Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’ is een groeicursus waarin we inzetten op de persoonlijke relatie die elk mens met God mag opbouwen. God is liefde en Hij verlangt er naar om Zijn liefde te delen met alle mensen, ook met jou! En geloven heeft alles te maken met relatie, een persoonlijke relatie met God. Dit is dan ook het belangrijkste doel van deze cursus. Om deel te kunnen nemen aan de cursus maakt het niet uit of je aan het begin staat van een persoonlijke relatie met God of dat je al een tijdje met God onderweg bent. Het belangrijkste is dat je het verlangen hebt te groeien in een relatie met God. In de cursus willen we je daarbij gaan helpen.

Discipel van Jezus
Onder een ‘discipel van Jezus’ verstaan we iemand die het verlangen heeft om van Jezus te leren en bereid is om in gehoorzaamheid aan Hem te leven. Dat was in de tijd van de Bijbel al zo, maar dat is in deze tijd niet anders. Ook vandaag roept Jezus ons op om aan Zijn voeten te komen zitten en van Hem te leren. En iedereen is welkom aan de voeten van Jezus!

Leren leven van genade
Jezus heeft genade in deze wereld gebracht. Genade betekent dat je iets krijgt dat je niet hebt verdiend. Als jij gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven aan het kruis, ontvang je volledige  vergeving en spreekt God je helemaal vrij van alle schuld. Dat is pure genade! Daarnaast is genade ook een kracht van God die ons in staat stelt om te leren leven in de vrijheid die God voor ons bedoeld heeft en te leven in Zijn Koninkrijk. In de cursus willen we van Jezus leren wat genade is en hoe wij mogen leren leven van genade! Een ongelooflijk geschenk!

­
­
­

‘Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.’

Johannes 1:17 HSV

­
­

Goed nieuws
Tijdens de cursus staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. We zullen uitgebreid stilstaan bij wat het sterven van Jezus voor ons betekent, maar ook wat Zijn opstanding en leven voor ons persoonlijk betekenen. ‘Evangelie’ betekent ‘goed nieuws’ en je mag ontdekken waarom de boodschap van het sterven en leven van Jezus goed nieuws is voor jou en voor iedereen die het  horen wil. Als je de werkelijke boodschap van het kruis gaat begrijpen, zal dat je hart veranderen!

Identiteit
Door God te leren kennen zoals Hij werkelijk is, zul je ook jezelf leren kennen. Een belangrijk onderwerp in de cursus is dan ook onze identiteit in Christus. In de cursus mag je ontdekken dat niet wat jij voelt, denkt of doet jouw identiteit bepaalt, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan! In de cursus mag je ontdekken wat het betekent om als kind van God te leven in Zijn gezin.

Uitnodiging
Verlang jij naar meer van God in je leven? Zou je ook graag willen leren hoe je in relatie met God kunt leven of verlang je naar een verdieping in je relatie met God? Kijk hieronder voor meer praktische informatie over de cursus en/of meld je hieronder aan via de knop ‘contact’. 

WILT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wilt u zich aanmelden voor de cursus of heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Praktische informatie

De totale cursus bestaat uit 13 lessen, die tweewekelijks gegeven worden. De cursus start begin oktober 2018 en wordt aangeboden op dinsdagavond. Het is mogelijk om tijdens de cursus van groep te wisselen indien nodig.

In de cursus werken we met de cursusmap ‘Leren leven van genade’. Elke les wordt ongeveer op dezelfde manier opgebouwd: We beginnen met een korte opening en zingen een aantal liederen. Daarna volgen onderwijs en groepsgesprekken (groepjes van maximaal 4 personen) elkaar af. De les wordt dan weer afgesloten met een lied en met gebed.

Daar in deze cursus de nadruk ligt op persoonlijke groei in relatie met God, is het belangrijk om ook thuis je weg te vinden met Jezus. Daarom heeft elke les ook een paragraaf ‘voor thuis’, waarin lees- en praktijkopdrachten staan, die je daarbij kunnen helpen.

De liederen en de filmpjes, die tijdens de lessen gebruikt worden, zijn na afloop terug te vinden op de website. Elke cursist ontvangt hiervoor een inlogcode.

De onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen zijn de volgende:

1. Disicipelschapcursus ‘Leren leven van genade’
2. De liefde van God de Vader
3. De genade van Jezus Christus
4. De gemeenschap met de Heilige Geest
5. De zondeval
6. Gods herstelplan
7. Het wonder van vergeving
8. Het wonder van verlossing en reiniging
9. Het wonder van genezing en bevrijding
10. Het wonder van verzoening
11. Het wonder van wedergeboorte
12. Identiteit in Christus
13. Slot en evaluatie

De Start- en informatieavond voor alle groepen is op 18 september 2018 om 19:30 uur.

Dinsdagavond  (19:45 – 21:45)

2018: 2, 16 en 30 oktober – 13 en 27 november – 11 december
2019: 15 en 29 januari – 12 en 26 februari – 12 en 26 maart – 9 april

De kosten voor de cursus bedragen € 30,–, dit is inclusief cursusmap. Voor de koffie en thee wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1,25 per kopje.

Mochten de kosten een belemmering vormen om mee te doen aan de cursus, dan zouden we het fijn vinden dat je dit aangeeft. Voor ons staat meedoen voorop! We komen je graag (gedeeltelijk) tegemoet in de kosten.

De cursus wordt gegeven in De Lantearne, Jan Binneslaan 49, 9231 CA te Surhuisterveen

Contact

Via onderstaand formulier kunt u uw aanmelding of vraag bij ons indienen. We komen hier binnen 5 werkdagen bij u op terug. Velden met een * zijn verplicht.
 

Agenda

 • di
  28
  mei
  2019

  Ontmoetingsavond

  19.30 uurde Lantearne

  Thema: Liefde