Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’

De Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’ is een groeicursus waarbij we inzetten op de persoonlijke relatie die elk mens met God mag opbouwen. God is liefde en Hij verlangt er naar om Zijn liefde te delen met alle mensen, ook met jou! En geloven heeft alles te maken met relatieeen persoonlijke relatie met God. Dit is dan ook het belangrijkste doel van deze cursus. Om deel te kunnen nemen aan de cursus maakt het niet uit of je aan het begin staat van een persoonlijke relatie met God of dat je al een tijdje met God onderweg bent. Het belangrijkste is dat je het verlangen hebt te groeien in een relatie met GodIn de cursus willen we je daarbij gaan helpen.  

Discipel van Jezus
Onder een ‘discipel van Jezus’ verstaan we iemand die het verlangen heeft om van Jezus te leren en bereid is om in gehoorzaamheid aan Hem te leven. Dat was in de tijd van de Bijbel al zo, maar dat is in deze tijd niet anders. Ook vandaag roept Jezus ons op om aan Zijn voeten te komen zitten en van Hem te leren. En iedereen is welkom aan de voeten van Jezus!  

Leren leven van genade
Jezus heeft genade naar deze wereld gebracht. Genade betekent dat je iets krijgt dat je niet hebt verdiend. Als jij gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven aan het kruis, ontvang jij volledige vergeving en spreekt God je helemaal vrij van alle schuld. Dat is pure genade! Daarnaast is genade ook een kracht van God die ons in staat stelt om te leren leven in de vrijheid die God voor ons bedoeld heeft en te dienen in Zijn Koninkrijk. In deze cursus willen we van Jezus leren wat genade is en hoe wij mogen leren leven van genade! Een ongelooflijk geschenk!

Vaderhart Johannes 1:17 HSV ‘Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.’

Goed nieuws
Tijdens de cursus staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. We staan uitgebreid stil bij wat het sterven van Jezus voor ons betekent, maar ook wat Zijn opstanding en leven voor ons persoonlijk betekenen. ‘Evangelie’ betekent ‘goed nieuws’ en je mag ontdekken waarom de boodschap van het sterven en leven van Jezus goed nieuws is voor jou en voor iedereen die het horen wil. Als je de werkelijke boodschap van het kruis gaat begrijpen, zal dat je hart veranderen! 

Identiteit
Door God te leren kennen zoals Hij werkelijk is, zul je ook jezelf leren kennen. Een belangrijk onderwerp in de cursus is dan ook onze identiteit in Christus. In de cursus mag je ontdekken dat niet wat jij voelt, denkt of doet jouw identiteit bepaalt, maar dat wat Jezus voor jou heeft gedaan! In de cursus mag je ontdekken wat het betekent om als kind van God te leven in Zijn gezin.

Praktische informatie

De totale cursus bestaat uit 13 lessen, die tweewekelijks gegeven worden. In de cursus werken we met de cursusmap ‘Leren leven van genade’. Het bijzondere aan deze cursus is dat je de theorie in de praktijk leert toepassen. 

Elke les wordt ongeveer op dezelfde manier opgebouwd: we beginnen met gebed en een korte opening. Daarna wisselen onderwijs en groepsgesprekken (groepjes van maximaal 4 personen) elkaar af. De les wordt dan weer afgesloten met gebed. De filmpjes en liederen, die tijdens de lessen gebruikt worden, zijn na afloop terug te vinden op de website. Elke cursist ontvangt hiervoor een inlogcode.

Daar in deze cursus de nadruk ligt op persoonlijke groei in relatie met God, is het juist belangrijk om thuis je weg te vinden met Jezus. Daarom heeft elke les ook een paragraaf ‘voor thuis’, waarin lees- en praktijkopdrachten staan, die je kunnen helpen bij je persoonlijke relatie met God.

1. Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’ 8. Het wonder van verlossing en reiniging
2. De liefde van God de Vader 9. Het wonder van genezing en bevrijding
3. De genade van Jezus Christus 10. Het wonder van verzoening
4. De gemeenschap met de Heilige Geest 11. Het wonder van wedergeboorte
5. De zondeval 12. Identiteit in Christus
6. Gods herstelplan 13. Slot en evaluatie
7. Het wonder van vergeving
De cursus wordt aangeboden op de dinsdagavond van 19.30 uur – 21.30 uur in de Lantearne (Jan Binneslaan 49, 9231 CA) in Surhuisterveen en wordt geleid door Babs Santema.

Cursusdata
6 en 20 oktober; 3 en 17 november; 1 en 15 december 2020
5 en 19 januari; 2 en 16 februari; 2, 16 en 30 maart 2021.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 30 euro p.p. (dit is inclusief cursusmap). De kosten voor koffie/thee bedragen 1,50 per kopje.

Wij bieden deze cursus volgens de richtlijnen van het RIVM aan en verwachten dat iedere deelnemer zich aan de coronamaatregelen houdt. Dat wil zeggen dat wij de anderhalve-meter-afstand in acht nemen, ook tijdens de groepsgesprekken. Daarnaast zullen we niet samen zingen en vragen we iedere deelnemer thuis te blijven bij mogelijke coronaklachten. Mochten de richtlijnen veranderen, dan passen wij deze ook aan.

Voortgang cursus gewaarborgd
Mocht het tijdens het nieuwe cursusseizoen opnieuw tot een (intellectuele) lockdown komen, dan zullen we de cursus (tijdelijk) digitaal voortzetten via Zoom. Dat wil zeggen dat we via de computer onderwijs zullen geven en via de computer met elkaar in gesprek zullen gaan. Om de cursus ook digitaal te kunnen volgen, heb je een computer en/of tablet nodig.

Beperkt aantal cursusplaatsen
Vanwege de coronamaatregelen zijn er op dit moment maximaal 20 cursusplaatsen beschikbaar en zullen we de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst verwerken. Weet je al zeker dat je mee wilt doen in het komende seizoen? Wacht dan niet te lang met aanmelden, want vol is vol.

Vaderhart Aanmelden Via de onderstaande knop kun je je aanmelden of contact met ons opnemen. Heb je belangstelling voor deze cursus?