View Post

God van nu

In Blog by Babs Santema

Het laatste boek in de Bijbel is het boek ‘Openbaring’. In dit Bijbelboek krijgt de apostel Johannes een openbaring van Jezus Christus als hij op het eiland Patmos verblijft. En Johannes schrijft alles op wat hij van God hoorde en wat Jezus Christus hem liet zien. In Openbaring 1:8 maakt Jezus Zichzelf bekend met de volgende woorden: ‘Ik ben de …

View Post

Van toeschouwer tot gastheer

In Blog by Babs Santema

In Lukas 19 komen we het bekende verhaal van Zacheüs tegen. Zacheüs was een rijke hoofdtollenaar, die namens de Romeinse bezetter belasting inde bij het volk. Menig tollenaar inde teveel om zichzelf te verrijken. Dat ging natuurlijk ten koste van het volk en dat maakte dat tollenaars niet zo geliefd waren. Op een dag hoorde Zacheüs dat Jezus naar Jericho …

View Post

De Heilige Geest maakt het verschil

In Blog by Babs Santema

Momenteel lees ik het Bijbelboek Handelingen. Officieel heet dit boek ‘Handelingen van de apostelen’, maar eigenlijk gaat het om de handelingen van de Heilige Geest. Aan het begin van dit Bijbelboek lees je over de uitstorting van de Heilige Geest in de discipelen en in allen die bij hen waren, zo’n 120 mensen bij elkaar. Voordat Jezus terugging naar de …

View Post

Dankavond

In Blog by Babs Santema

Met een diep gevoel van dankbaarheid kijk ik terug op de slotavond van ons cursusseizoen. Met meer dan 100 mensen, cursisten en gasten, hebben we God gedankt voor Wie Hij is en voor wat Hij voor ons heeft gedaan in het afgelopen jaar. God is een trouwe God, liefdevol en genadig, en Hij verlangt er naar om Zijn genade en …

View Post

Dankbaarheid

In Blog by Babs Santema

 Als je in het woordenboek het woord ‘danken’ opzoekt, dan wordt dit woord omschreven met ‘laten merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je heeft gedaan’. Ik vind dit wel een hele mooie en treffende omschrijving. Zeker ook met het oog op de Bijbeltekst die hieronder staat geschreven. ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat …