test

In Blog by Johan Groen

[campaign id=”7575522a2a”]

Het Vaderhart van God

In Blog by Peter Santema

Dit jaar willen we binnen onze stichting in het bijzonder stilstaan bij het Vaderhart van God en persoonlijk ben ik ontzettend blij met dit thema. Bij mezelf, maar ook bij mensen om me heen, merk ik dat we verstandelijk vaak heel goed weten dat God een liefdevolle Vader is, maar in ons dagelijks leven komt dat niet altijd tot uiting. …

View Post

Jezus geeft ons leven

In Blog by Peter Santema

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis.   Bovenstaande regels vormen het eerste couplet van Opwekking 580. Een prachtig lied dat helemaal past in deze tijd rond Pasen. Bij mezelf merk ik de laatste jaren een verschuiving in mijn gedachten ...
View Post

God is een hartenjager

In Blog by Peter Santema

‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ Openbaring 3:20 NBV In deze blog wil ik met jullie kijken naar Jona. Hij is een bekende en tegelijkertijd ook een veelbesproken profeet uit de Bijbel. Jona leefde …

View Post

De Levensboom

In Blog by Peter Santema

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. (Johannes 3:16-17 NBV) Als ik deze blog schrijf, duurt …

View Post

Thuis zijn bij de Vader

In Blog by Babs Santema

Hij zei tegen zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren’  (Lukas 15:29 NBV) Hier klinken de woorden van een boze zoon, die het verschrikkelijk onrechtvaardig vindt dat zijn vader een groot feest geeft ter ere van …

View Post

Thuis komen bij de Vader

In Blog by Babs Santema

Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. (Lukas 15:13 NBV) Dit Bijbelvers komt uit de gelijkenis van de Verloren zoon of misschien kunnen we beter verloren ‘zonen’ zeggen? Want zowel de oudste als de jongste zoon bewandelen een eigen weg, zonder …

View Post

Het belang van gezonde relaties

In Blog by Babs Santema

‘Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van jullie. Zorg dat je in Mijn liefde blijft.’ Johannes 15:9 (HTB) Als christenen geloven we dat alle mensen zijn geschapen door God en dat we zelfs geschapen zijn naar Zijn beeld. Nu kun je daar natuurlijk een heel andere mening over hebben, maar persoonlijk ben ik erg blij dat ik geschapen …

View Post

Ben jij beschikbaar?

In Blog by Babs Santema

Met grote dankbaarheid kijk ik terug naar het afgelopen cursusseizoen. Met ongeveer 65 cursisten en 12 teamleden zijn we een jaar lang met God en met elkaar onderweg geweest. Het was opnieuw een inspirerend jaar en wat een mooie en persoonlijke dankbetuigingen klonken er op de dankavond. God is bijzonder goed en genadig voor ons geweest! Op de website kun …

View Post

Op wie ben jij gericht?

In Blog by Babs Santema

En toen Jezus aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem (Matteüs 8:23 HSV). Dit is de inleiding van het verhaal over de storm op het meer. Jezus had tegen Zijn discipelen gezegd dat ze naar de overkant van het meer zouden varen. En samen met Jezus stapten ze in de boot en gingen op weg naar …