Wonderlijk!

In by Peter Santema

Heb jij al eens een wonder meegemaakt? Ik wel, het grootste wonder dat er bestaat! God heeft mij helemaal nieuw gemaakt toen ik tot geloof in Jezus Christus gekomen ben. Hij heeft mij toen een heel nieuw hart gegeven en mijn geest tot leven gewekt door Zijn Heilige Geest. Dit is het wonder van wedergeboorte. En als jij gelooft in Jezus Christus, de opgestane Heer, dan heb jij dit wonder ook meegemaakt! Voordat we tot geloof kwamen, waren we alleen lichamelijk levend. Dat wil zeggen dat onze geest/ziel alleen in verbinding stond met ons lichaam. Onze zintuigen namen de wereld om ons heen waar en we probeerden onze (lichamelijke) behoeften te vervullen met dingen uit de wereld.

Maar nu we tot geloof zijn gekomen, hebben wij een hele nieuwe kwaliteit van leven gekregen. Want onze geest is levend gemaakt door de Heilige Geest en dat betekent dat wij nu naast dat wij lichamelijk levend zijn, ook geestelijk levend zijn. Dat wil zeggen dat onze geest/ziel nu ook in verbinding staat met Jezus Christus en God de Vader. We zijn teruggekeerd naar de situatie van voor de zondeval, toen Adam en Eva ook lichamelijk en geestelijk levend waren en in nauwe relatie met God leefden. Het is altijd Gods bedoeling geweest dat mensen in een diepgaande relatie met Hem zouden leven en daarom is Jezus voor ons de weg gegaan naar het kruis. 

‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd’.

2 Korintiërs 5:17-18 NBV

De boodschap van Pasen gaat over nieuw leven. En misschien denk je wel bij jezelf: maar Jezus is toch aan het kruis gegaan om onze zonden te vergeven? Dat staat toch vooral centraal bij Pasen? Ja en nee. Het klopt natuurlijk helemaal dat Jezus onze zonden en ook de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen, zodat wij vergeving en vrijspraak mochten ontvangen. En dat is een heel groot geschenk van genade. Echter vergeving en vrijspraak waren nodig om een nog veel groter cadeau te krijgen: Het geschenk van nieuw geestelijk leven. Jezus is niet dood gebleven, maar Hij leeft. Hij is de eerste die is opgestaan in een heel nieuw leven en deelt dat leven nu met allen die in Hem geloven.

Dit leven is eeuwig leven en dat begint niet pas als wij lichamelijk zullen sterven en daarna naar de hemel zullen gaan. Nee, dat eeuwige leven begint hier en nu al. Weet je dat de Bijbel heel duidelijk omschrijft wat ‘eeuwig leven’ inhoudt? In Johannes 17:3 NBV lezen we: ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus’. Het eeuwige leven gaat over het leren kennen van God de Vader en van Zijn Zoon Jezus Christus. En Jezus heeft dat eeuwige leven voor ons verworven door het wonder van het kruis. Want doordat onze zonden zijn vergeven en we zijn vrijgesproken, konden we verzoend worden met God de Vader.

Het wonder van wedergeboorte brengt ons terug in relatie met onze Hemelse Vader. Dat we geestelijk levend zijn gemaakt door de Heilige Geest betekent dat we nu in staat zijn om de stem van God te (leren) verstaan, om met Hem te praten en te groeien in relatie. God wil in alles voor ons zorgen en is bij ieder aspect van ons leven betrokken. We hebben in Christus alles al ontvangen voor een diepgaande relatie met Hem en die relatie mag hier en nu al beginnen. En die relatie gaat verder als we lichamelijk komen te sterven of als Jezus terugkomt. Het is de Heilige Geest van de Vader en van Jezus die ons dagelijks wil leiden en helpen om in deze relatie te groeien.

Nu even terug naar dat grote wonder dat zich in ons hart en onze geest heeft afgespeeld. Want voel je dat wonder altijd? Gaat dat allemaal vanzelf? Nou het wonder van wedergeboorte wel, want het is de Heilige Geest die dat in ons leven uitwerkt als wij ons hart aan Jezus geven. Maar als wij ons niet bewust zijn of waren van dit wonder in ons leven, dan zullen we waarschijnlijk ook niet zoveel van dit nieuwe leven merken. Sterker nog, we vragen ons dan misschien zelfs wel eens af of wij dan wel wedergeboren zijn? Maar als jij in Jezus gelooft, in Zijn dood en opstanding, en je hebt je hart aan Hem gegeven, dan heb jij dit wonder ook meegemaakt en wil ik je aanmoedigen om dit in geloof aan te nemen.

Jij bent er voor gemaakt om in een wonderlijke verbondenheid met je Schepper te leven! Jij bent er voor bedoeld God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus in een persoonlijke relatie te kennen! Jij bent bedoeld voor dit eeuwige leven! Wanneer je Gods hart leert kennen, zal jouw hart steeds meer op Zijn hart gaat lijken en zullen de mensen om je heen denken: ‘Wat lijkt diegene op zijn/haar Vader! Dat zou ik ook wel willen!’ Je wordt dan aantrekkelijk voor de mensen om je heen, die ook op zoek zijn naar rust, liefde en kracht. Misschien leef jij al in zo’n bijzondere relatie met je Hemelse Vader, maar het kan ook zijn dat je geen idee hebt hoe je in zo’n relatie kan groeien, terwijl je wel dat verlangen hebt. 

Bedenk dan allereerst dat het Gods plan is om met jou in relatie te groeien! Zijn verlangen dat dit ook gaat gebeuren is dan ook vele malen groter dan de jouwe! Met dit in je achterhoofd, wil ik je aanmoedigen om elke dag even tijd te nemen om naar God te gaan. Zoek een voor jou geschikte tijd en een rustige plaats om alles wat je bezig houdt met God te bepraten. Vertel Hem gewoon wat je denkt en voelt, wat je verlangens en vragen zijn en wordt daarna stil. Gewoon in de stilte bij God leren zijn, werkt al heel rustgevend en genezend. Echter op den duur zul je ontdekken dat Hij Zijn gedachten in jouw gedachten legt en dat je Zijn genadige stem gaat herkennen. Dit wonder van relatie wens ik je van harte toe!

Babs Santema