Waken over je hart

In by Peter Santema

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het Vaderhart van God. Hoe groot en genadig Gods hart is en hoe het in liefde uitgaat naar alle mensen. In deze blog wil ik je meenemen naar je eigen hart, want wist je dat jouw hart belangrijk en kostbaar is voor God? Het gaat God niet om hoe je eruit ziet, wat je allemaal wel of niet kunt of hebt, maar het gaat God ten diepste om jouw hart. In de Bijbel staat ook geschreven dat van alles waar we over waken, we vooral moeten waken over ons hart, want ons hart is de bron van ons leven. 

Ons hart vormt samen met onze geest en ziel ons innerlijk leven, dat zich binnen in ons lichaam afspeelt. En als we spreken over ons hart dan gaat het over de diepere kant van dat innerlijke leven, over wat ons bezighoudt en motiveert, over onze normen en waarden. De Bijbel roept ons dus vooral op om over ons hart te waken, omdat ons hart de bron van ons leven is. Een bron vormt het beginpunt van iets, van bijvoorbeeld een waterstroom of van kennis. Vanuit ons hart krijgt ons leven vorm; onze hartgesteldheid heeft dus grote invloed op ons leven.

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Spreuken 4:23 NBV

In de Bijbel gaat het ook heel vaak over ons hart. In Samuël 16:7 zegt God bijvoorbeeld tegen Samuël als hij een nieuwe koning moet zalven: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’ Voor Samuël verschijnen zeven zonen van Isaï, maar telkens laat God Samuël weten dat de nieuwe koning voor Israël er niet bij zit. Totdat uiteindelijk David voor hem verschijnt. En David is een man naar Gods hart staat er in de Bijbel.

Een man of vrouw naar Gods hart, wat moet je daar wel niet allemaal voor kunnen? Hoe geestelijk moet je daar wel niet voor zijn? Dit zijn zo maar een paar vragen die gemakkelijk in ons naar boven kunnen komen als we hier bij stilstaan. En vaak stopt het daar niet bij en gaan onze gedachten nog verder: dit is niet voor mij weggelegd, ik ben daar niet goed genoeg voor. Omdat het allemaal zo hoog gegrepen lijkt en daarmee onbereikbaar, haken we af en blijven we zitten waar we zitten. Echter dan doen we onszelf ernstig tekort!

David werd een man naar Gods hart genoemd, omdat zijn hart eerlijk en (opr)echt was. Zijn binnenkant was in overeenstemming met zijn buitenkant, zou je ook kunnen zeggen. Hij deed zich niet anders voor dan hij was en hij vertrouwde in alles op God. Maar dat deed hij met vallen en opstaan. David was een mens, net als jij en ik. En omdat hij mens was, zondigde hij ook, net als jij en ik. Echter David liet zich aanspreken in zijn hart en legde telkens weer zijn diepste gedachten en gevoelens (de Psalmen) bij God neer. Zo bleef hij waken over zijn hart. 

Hoe gaat het met jouw hart? Is jouw binnenkant in overeenstemming met jouw buitenkant? Ken jij je eigen hart en weet jij wat jou ten diepste motiveert? Ik hoop van harte dat je positief kunt antwoorden op deze vragen en dat het kennen van jezelf ligt gelegen in het kennen van je hemelse Vader! Maar ik weet ook dat er mensen zijn die deze blog lezen en zich niet zo goed raad weten met hun hart. Die zich aan de buitenkant mooier voordoen dan hoe het van binnen werkelijk is. Die wellicht bang zijn voor hun eigen gedachten en gevoelens.

Als dit over jou gaat, wil ik je aanraden om je niet langer te verstoppen en net te doen alsof het goed met je gaat, maar je aanmoedigen om in Gods licht te stappen. Jouw hart, jouw leven, is voor God ontzettend kostbaar en waardevol! Jij was het volledig waard om voor te sterven en daarom ging Jezus de weg naar het kruis. Als je in Hem gelooft en in wat Hij voor jou heeft gedaan, dan heb je Zijn Geest gekregen. Deze Heilige Geest wil jou helpen om alles wat er in je hart leeft in het licht van Gods genade te brengen.

Jezus heeft voor jouw vrijheid betaald met Zijn kostbare bloed. Je mag vrij van schuld, angst en schaamte worden. Jezus heeft dit allemaal al op Zich genomen, zodat wij ervan verlost zijn. Met deze blog wil ik er bij je op aandringen om in beweging te komen en te leren leven zoals God het voor jou en voor alle mensen bedoeld heeft. Echter Hij heeft Zijn deel al volbracht aan het kruis en het is nu aan ons, ook aan jou, om verantwoordelijkheid te nemen voor ons deel: om te waken over ons hart en eerlijk en echt te worden naar God en elkaar. 

Babs Santema

P.S. Mocht je hierbij hulp willen, voel je dan vrij om contact met ons op te nemen via onze website of meld je aan voor de cursus ‘Leren leven van genade’ die in oktober van start gaat in Surhuisterveen. Voor meer informatie zie hier.