Van toeschouwer tot gastheer

In by Peter Santema

In Lukas 19 komen we het bekende verhaal van Zacheüs tegen. Zacheüs was een rijke hoofdtollenaar, die namens de Romeinse bezetter belasting inde bij het volk. Menig tollenaar inde teveel om zichzelf te verrijken. Dat ging natuurlijk ten koste van het volk en dat maakte dat tollenaars niet zo geliefd waren. Op een dag hoorde Zacheüs dat Jezus naar Jericho zou komen. Waarschijnlijk had hij in de wandelgangen al veel over Jezus gehoord en dat maakte hem nieuwsgierig. In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we over hem in vers 3: Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.

Zacheüs wilde Jezus graag zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Met andere woorden, hij wilde wel eens met eigen ogen zien of het klopte wat er over Jezus gezegd werd. En zijn verlangen naar Jezus was groot. Om Jezus te zien te komen, moest Zacheüs zich onder de mensen begeven en hun boze en afwijzende blikken ondergaan. Dat hield hem niet tegen. En hij werd ook niet ontmoedigd toen bleek dan hij niets kon zien, omdat hij nogal klein van stuk was. Zacheüs liet zich niet uit het veld slaan en stippelt een nieuwe strategie uit. Iets verder op de route klimt hij in een wilde vijgenboom en zo lukt het hem om Jezus alsnog te zien langskomen. Echter Jezus loopt niet voorbij, maar blijft stilstaan en kijkt omhoog. Jezus kijkt Zachëus recht in de ogen en noemt hem bij zijn naam: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis zijn’ (vers 5).

Jezus noemt Zacheüs bij zijn naam en roept hem uit zijn schuilplaats vandaan. Zacheüs laat zich vlug naar beneden zakken en ontvangt Jezus gastvrij in zijn huis. Van toeschouwer wordt Zacheüs gastheer. Maar er gebeurt nog meer. Zacheüs laat Jezus niet alleen binnen in zijn huis, maar ook in zijn hart. Jezus is niet bij Zacheüs gekomen om hem eens even goed de waarheid te vertellen over zijn gedrag, maar Hij betoont alleen maar Zijn liefde. En de liefde en de genade van Jezus raken het hart van Zacheüs en hij komt tot inkeer. Hij besluit geheel vrijwillig de helft van al zijn bezittingen weg te geven aan de armen. En aan iedereen die hij te veel belasting heeft laten betalen, belooft hij het viervoudige terug te geven.

Misschien heb jij ook al veel over Jezus gehoord, van andere mensen of in de kerk. Misschien heb je ook al ‘ja’ tegen God gezegd en tegen het verlossingswerk van Jezus, en dat is geweldig! Toch hoeft dat nog niet te betekenen dat je Jezus persoonlijk kent. Kennis hebben over iemand is niet hetzelfde als iemand persoonlijk kennen. Misschien ben je, net als Zacheüs, nog wel een toeschouwer en mag je nog een gastheer of gastvrouw worden. God wil graag dat we Hem persoonlijk leren kennen, van Hart tot hart. Dat we Zijn liefde in ons hart ontvangen en vanuit Zijn liefde gaan leven met Hem en elkaar.

Zoals Jezus Zacheüs bij zijn naam kende, kent Hij ook jou bij naam. En ik ben ervan overtuigd dat Hij vandaag ook tegen jou zegt: ‘Lieve zoon/lieve dochter, kom uit je schuilplaats tevoorschijn, want vandaag wil ik in jouw huis zijn.’ God wil graag dichtbij je komen om je Zijn liefde en genade te betonen. Ik kan je alleen maar aanmoedigen om als gastheer of gastvrouw Jezus binnen te laten in je huis en in je hart. Je zult er geenszins spijt van krijgen!

Verlang je ernaar om je kennis over Jezus te veranderen in een persoonlijk kennen van Hem? Overweeg dan om dit jaar een diepte-investering te doen in je relatie met God en meld je aan voor de Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’. We starten deze cursus in de eerste week van oktober. Meer informatie vind je op deze website onder het blokje ‘onderwijs’.