U alleen bent geloof waardig

In by Peter Santema

Maak je je ook zorgen over wat er in de wereld om je heen gebeurt? Bijvoorbeeld door corona en alles wat dat met zich meebrengt? Of misschien liggen jouw zorgen wel op een heel ander vlak. Misschien maak je je zorgen over je gezondheid, je kinderen, je financiën of iets anders. Angst en bezorgdheid komen steeds meer voor en drukken ons flink terneer. En als ik daar over nadenk, overvalt me een soort verdriet, omdat ik me realiseer dat angst en bezorgdheid mede voortkomen uit wantrouwen. En wantrouwen leidt tot steeds meer verwarring en verdeeldheid in onze samenleving en relaties, ook onder christenen, en dat maakt me verdrietig.

Waarschijnlijk is wantrouwen al een tijdje een opmars aan het maken in onze wereld, maar wordt dit juist in deze coronatijd heel zichtbaar. Want moeten we corona nu zien als een virus dat toevallig is ontstaan of is het bewust door mensen in deze wereld gebracht? Hebben we te maken met het bestrijden van een epidemie als de Spaanse griep of hebben we te maken met een groepje machtsbeluste mensen, die via dit virus grip proberen te krijgen op de mensheid? En hoe zit dat dan met het vaccin? Is het veilig om ons te laten vaccineren of moeten we dat juist niet doen? Wie of wat moeten we nu geloven?

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5 HSV

Toen ik met al deze vragen in gebed naar God ging en me richtte op wie Hij is, kwamen de woorden ‘U alleen bent geloof waardig’ in mijn gedachten en ze raakten mij diep. Nu ik ze opschrijf, raken ze me opnieuw. En ik realiseer me hoezeer wij, juist ook in deze tijd, Jezus nodig hebben. Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Jezus die trouw en betrouwbaar is in alles wat Hij doet. Jezus die ons Zijn leven en vrede aanbiedt en ons uitnodigt om samen met Hem in het Licht te wandelen. Hij is het antwoord op al onze vragen, maar ook op onze angst en bezorgdheid. Hij vertegenwoordigt het hart van Zijn Vader, dat liefdevol en genadig is.

Maar in hoeverre is ons hart op Hem gericht? Wij worden zo in beslag genomen door alles wat erom ons heen gebeurt. We worden overladen met nieuws en dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het komt binnen via radio en tv, maar ook via sociale media. En dan niet alleen het nieuws van dichtbij, nee we krijgen het nieuws van over de hele wereld mee. Wij worden in een hoog tempo overspoeld en ik merk dat ik het nodig heb om me daar tegen te wapenen. Temeer omdat echt nieuws niet goed meer te onderscheiden is van nepnieuws. De wereld glijdt steeds verder af en lijkt reddeloos verloren te gaan op deze manier.

Echter ze lijkt misschien reddeloos verloren te gaan, ze gaat dat niet! ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder’. Deze maand vieren we opnieuw de geboorte van onze Redder, Jezus Christus. God kwam tweeduizend jaar geleden Zelf vanuit de hemel naar de aarde om deze wereld te redden van alle kwaad. Om ons te verzoenen met God de Vader ging Jezus geheel vrijwillig de weg van het kruis en Hij deed dat uit liefde voor ons. Hij legde Zijn leven af en overwon de macht van zonde en dood, door op te staan in een heel nieuw leven. Dat nieuwe leven wil Hij delen met een ieder die Hem geloofwaardig vindt.

Misschien vind je het moeilijk om het Evangelie van Jezus Christus geloofwaardig te vinden. Want als je om je heen kijkt, is de realiteit van alledag zo overheersend en dreigend aanwezig. Toch is het Evangelie een boodschap van hoop! In de tijd dat Jezus geboren werd, was de wereldse werkelijkheid net zo donker en dreigend als in deze tijd. En ik wil niet ontmoedigend zijn, maar ik denk dat zolang Jezus nog niet terugkomt, wij te maken houden met deze werkelijkheid. Als corona straks voorbij is, zullen zich andere moeilijke omstandigheden aandienen. Dit is gewoon de realiteit waarin wij leven. En Jezus is te midden van deze realiteit naar ons toegekomen om ons leven te verlichten.

Misschien heb je soms net als ik de neiging om God wat tips te geven hoe Hij zou kunnen ingrijpen in deze wereld en onze omstandigheden. Ik merk bij mezelf dat ik regelmatig met de gebedsvraag ook al een soort oplossing naar God toe aandraag, hoe Hij het een en ander zou kunnen aanpakken. Alsof God mijn raad en wijsheid nodig zou hebben om deze wereld te leiden. Daar wees God mij dan ook liefdevol op toen ik Jesaja 9:5 las: ‘… en de heerschappij rust op Zijn schouder …’. God heeft volledig de controle, Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zit als Koning en Heere op de troon en de heerschappij rust op Zijn schouder! Maar Hij regeert wel op Zijn manier!

Ik wil je aanmoedigen om eens bewust stil te staan bij deze waarheid: de heerschappij over deze wereld rust op Jezus’ schouder. Hij heeft de regie, ook in deze tijd. Ook als wij er niets van begrijpen en het alleen maar donker lijkt om ons heen. Jezus regeert, Hij is de Koning der koningen! En Hij komt terug en dan zal iedere knie zich buigen en elke tong belijden dat Hij Heer is. Voor nu mogen we stilstaan bij hoe Jezus (op Zijn manier!) 2000 jaar geleden in deze wereld gekomen is als een kwetsbare baby. Hij kwam in de duisternis van de wereld en te midden van moeilijke omstandigheden om licht te brengen in het leven van Jozef en Maria en van vele andere gewone mensen, zoals jij en ik.

Zo is Jezus nu in ons dagelijks leven aanwezig om ons de weg te wijzen in deze wereld tot Hij terugkomt. Ik mocht in de afgelopen dagen ontdekken dat Jezus te vertrouwen is te midden van al mijn vragen en alles wat ik niet begrijp. Ik hoop je met deze boodschap te bemoedigen: Jezus alleen is echt ons geloof waardig!

Babs Santema