Totdat je Zijn liefde voelt

In by Peter Santema

De Kerstdagen liggen al weer achter ons en een heel nieuw jaar ligt voor ons open. Misschien kijk je wel heel erg uit naar dit jaar en staan er verschillende bijzondere gebeurtenissen op je agenda waar je je op verheugt. Maar misschien kijk je ook wel op tegen dit nieuwe jaar, omdat er veel onzekerheid is in je leven. Of omdat je te maken hebt met moeilijke omstandigheden of je zorgen maakt om geliefden uit familie- of vriendenkring. We hebben allemaal zo onze eigen geschiedenis en ons eigen verhaal en dat maakt dat we met verschillende ogen kijken naar dat wat komen gaat. 

Wat we zeker mogen weten, is dat God erbij is. Hij gaat met ons mee het nieuwe jaar in. Toch kan het voor ons soms voelen alsof God er niet bij is. We kunnen zo verlangen naar een aanraking of een persoonlijk Woord van Hem, maar het blijft stil. Het lijkt alsof God zwijgt en de hemel van koper is. In de tijd voordat Jezus geboren werd, was het ook stil: 400 jaar lang sprak God niet tot Israël bij monde van een profeet. Maar dan verbreekt God de stilte. Echter wel op een hele andere manier dan verwacht: middenin alle ellende, wanneer de wereld op zijn donkerst is, komt God Zelf als mens.

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Matteüs 1:23 (NBV)

Met Kerst zegt God a.h.w. tegen ons: ‘Ik heb de wereld en de mens niet opgegeven, maar ik heb haar juist lief. Daarom heb ik ervoor gekozen om deel te worden van jullie wereld, van jullie moeite en jullie pijn.’ God kwam niet uit de hemel vliegen om alles in één keer voor ons op te lossen, maar geeft ons de mogelijkheid om Hem persoonlijk te leren kennen en Hem toe te laten in ons leven. Onze pijn wordt dan Zijn pijn, onze moeite Zijn moeite, ons verdriet Zijn verdriet en onze zonden worden Zijn zonden. God is naar deze wereld gekomen om de verbinding met ons te zoeken en om ons te redden van onszelf.

Te redden van onszelf? Dat klinkt best raar, want is het dan zo erg met ons gesteld? Laten we eerlijk zijn: wij mensen zijn er heel goed in om alles zelf wel te regelen. Dat is ook wat onze maatschappij ons voorhoudt en hoe wij opgroeien: zorg dat je onafhankelijk wordt van alles en iedereen, zodat je onder alle omstandigheden jezelf kunt redden. Dit denken zit helemaal in ons leven verweven, of we ons er nu bewust van zijn of niet. Onbewust denken we vaak ook dat we zelf heel ver komen. Wij hebben onze Westerse wereld tot een maakbare wereld gemaakt. Maar hoe reëel is dat?

Ook al zijn wij als mensen tot veel in staat, wij kunnen niet regelen wat ons overkomt, wij kunnen ons leven niet maken. We kunnen niet een gezond lijf maken, we kunnen liefde en geluk niet maken. We hebben juist te maken met heel veel omstandigheden waar wij geen invloed op hebben. Maar die zijn er wel en overkomen ons ook. Dit laat ons de andere kant van maakbaarheid zien en dat is kwetsbaarheid. Wij mensen zijn kwetsbaarder dan we willen zijn en durven toegeven. Sterker nog, we doen er vaak alles aan om onze kwetsbaarheid te verbergen voor God en elkaar. We houden de ander en onszelf voor dat het wel goed gaat.

Toen God naar onze wereld kwam, wist Hij dat het niet goed met ons ging. Hij kwam om rechtstreeks in te breken in onze maakbare wereld, waarin we de schijn naar elkaar ophouden dat we het prima zelf redden. God wist dat we een Redder nodig hadden om ons te redden van onszelf. En Hij laat ons bij Zijn komst dan ook kennismaken met het tegenovergestelde van maakbaarheid: Hij wordt geboren als een baby, kwetsbaar en volkomen afhankelijk. De God die spreekt, kiest ervoor om eerst niet te kunnen praten. De God die alle macht heeft, kiest ervoor om eerst volledig afhankelijk te worden van mensen.

In Jezus zoekt God ons op om met ons de verbinding aan te gaan. In Jezus wil God heel dichtbij ons komen. In Jezus reikt God ons Zijn liefdevolle hand en biedt Hij ons aan om onze maakbaarheid in te ruilen voor kwetsbaarheid. Onze onafhankelijkheid voor afhankelijkheid. In Jezus wil God ons redden van onszelf. In Jezus wil God met jou dit nieuwe jaar in gaan, of je er nu naar uit- of er tegenop kijkt. Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus is Immanuël en deze naam betekent ‘God met ons’. In Jezus staat God naast je en gaat Hij met je mee. In Jezus ontvang je elke dag nieuwe kracht door Zijn Heilige Geest.

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen,
maar om de wereld door Hem te redden.’

Johannes 3:16-17 (NBV)

Voor dit nieuwe jaar moedig ik je aan om je eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid te erkennen naar God en de mensen om je heen. Om je te laten redden van jezelf en via Jezus de verbinding te zoeken met het hart van God de Vader, totdat je Zijn liefde voelt.

Babs Santema