Jezus geeft ons leven

In by Peter Santema

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Bovenstaande regels vormen het eerste couplet van Opwekking 580. Een prachtig lied dat helemaal past in deze tijd rond Pasen. Bij mezelf merk ik de laatste jaren een verschuiving in mijn gedachten en beleving rond Pasen. Ik denk dat ik dat het beste kan uitleggen door te beschrijven waar bij mij de focus lange tijd op heeft gelegen. Lange tijd heb ik mijzelf namelijk gezien als zondaar en bij Pasen lag voor mij de nadruk op de vergeving van mijn zonden, doordat Jezus voor mij stierf aan het kruis.

Dat Jezus mijn zonden op Zich heeft genomen aan het kruis en mij vergeving heeft gegeven op grond van Zijn vergoten bloed is helemaal waar. En daar ben ik Hem ook ontzettend dankbaar voor. Maar de laatste jaren besef ik me dat ik niet moet blijven staan bij het kruis, maar dat ik ook naar het open graf moet gaan. Het open graf getuigt van de opgestane Heer en vertelt ons dat Jezus leeft! Hij is niet dood gebleven, maar Hij is opgestaan. En dan kom ik terug bij het begin van opwekking 580: Jezus, Hij kwam om ons leven te geven.

De werkelijke reden dat Jezus vanuit de hemel naar deze aarde kwam, is om ons het leven te geven. Of misschien kunnen we beter zeggen om ons het leven terug te geven. Als gevolg van de zondeval is de mens het geestelijk leven met God kwijtgeraakt en kon hij niet meer in een persoonlijke relatie met God leven. Maar als gevolg van het wonder van kruis en de opstanding uit de dood is het voor elk mens weer mogelijk om geestelijk levend te worden en terug te keren in die persoonlijke relatie met God. Precies zoals God het al voor de schepping van deze aarde en van ons mensen bedoeld heeft! In Johannes 10:10 spreekt Jezus daar ook over: ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’.

Jezus is de Middelaar tussen God en mensen. Hij heeft verzoening gebracht door voor ons te sterven aan het kruis en de confrontatie met de zonde en de dood aan te gaan. Nadat Jezus was gestorven, is Hij neergedaald in het dodenrijk en heeft de sleutels van het dodenrijk in handen gekregen. Zo heeft Hij over de zonde en de dood getriomfeerd en is Hij als grote Overwinnaar opgestaan uit de dood. En iedereen die gelooft in wat Jezus heeft volbracht, ontvangt vergeving van zonden, maar ook nieuw geestelijk leven. En dit nieuwe geestelijke leven hebben we nodig om te groeien in relatie met Jezus.

Dit nieuwe leven ontvangen, wordt ook wel omschreven als wedergeboren worden. Geestelijk geboren worden in het gezin van God. Je bent een geliefde zoon of dochter van de Vader geworden en hebt een hele nieuwe positie gekregen. God ziet je niet langer als een zondaar, maar als een heilige. Als we bekleed zijn met Christus ziet God ons als heiligen. Nou om eerlijk te zijn, vond ik dat eerst erg ongeloofwaardig. Want zo zag ik mezelf niet en zo voelde het al helemaal niet. Maar toch is dat wat Gods Woord zegt. In het Nieuwe Testament gaat het over heiligen als het om gelovigen gaat.

Dat God ons nu als Zijn heiligen ziet, heeft niets te maken met wat wij doen of laten. Nee, het heeft alles te maken met wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wij zijn in Jezus Christus door God apart gezet en horen voortaan bij Hem. En dat we nu heiligen zijn, betekent ook niet dat we geen fouten meer maken. Zolang we nog in deze gebroken wereld leven, zullen wij ook blijven struikelen (zondigen). Maar doordat Jezus de zondemacht in ons leven verbroken heeft, hoeven wij niet meer te zondigen. Als dat wel gebeurt, mogen wij onze zonden belijden (aan God en aan elkaar) en in Zijn kracht weer opstaan om verder te wandelen.

Misschien herken jij je wel in mijn verhaal en draait Pasen bij jou ook voornamelijk om de vergeving van zonden. Dan wil ik je uitdagen en aanmoedigen om ook naar het open graf te gaan en daar eens wat langer bij stil te staan. Beseffen dat Jezus is gekomen om ons het leven in al zijn volheid te geven, is een heel groot geschenk dat we mogen leren uitpakken. En dat geschenk van leven betreft al het hier en nu en gaat door tot in eeuwigheid. Als ik bedenk wat het leven van Jezus in ons wil bewerken en door ons heen uit wil werken, word ik stil en dankbaar.

Babs Santema

 

Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt Uw heil’ge naam.
En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.