Is het niet precies andersom?

In by Peter Santema

Twee weken geleden had ik het voorrecht om een conferentie bij te wonen in Albanië, samen met ongeveer vijftig christenen uit twintig verschillende landen. Wat is het een verrijking om kennis te maken met zoveel verschillende mensen en culturen en dan te ervaren dat je met elkaar verbonden bent in Christus Jezus. Dat je samen één bent doordat je in Jezus gelooft en Hem wilt volgen. Tijdens deze reis heb ik heel veel mogen leren en ook nieuwe inzichten gekregen. Eén daarvan wil ik graag in deze blog met jullie delen.

Tot voor kort was een regelmatige uitspraak van mij met betrekking tot mijn geloven: ‘Met mijn hoofd geloof ik dat het waar is, maar mijn hart kan er nog niet bij.’ Of denk ook aan de veelgemaakte opmerking: ‘Ons geloof moet van ons hoofd naar ons hart zakken. In theorie is dit maar een stukje van ongeveer 30 centimeter, maar het kan jaren duren voordat het ons hart heeft bereikt.’ Toen ik echter een soortgelijke opmerking maakte in Albanië, vroeg iemand mij: ‘Maar is het niet precies andersom?’

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn Geest geven en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen. 

Ezechiël 36:26-27 NBV

Ik keek die persoon wat bevreemd aan en hij vervolgde: ‘Is het niet zo dat wij bij onze wedergeboorte een nieuw hart hebben gekregen en dat ons hoofd juist nog mee moet met ons hart? En op dat moment viel bij mij het spreekwoordelijke kwartje en vielen verschillende Bijbelteksten op zijn plaats. Neem de tekst hierboven: God beloofde ons al via de profeet Ezechiël dat er een moment zou komen dat we een nieuw hart zouden krijgen en een nieuwe geest. En dat we de Heilige Geest zouden ontvangen om ons te helpen leven naar Gods wil. 

Deze profetie van Ezechiël is vervuld in Jezus Christus, Gods Zoon, die voor ons is gestorven en opgestaan, opdat wij met Hem zouden leven. Toen Hij terugging naar de hemel heeft Hij Zijn Heilige Geest naar de aarde gestuurd, opdat ieder die in Hem gelooft Zijn Geest zou ontvangen. De Heilige Geest van waarheid is in ons hart komen wonen om ons voortdurend te leiden in de waarheid en ons te helpen, te troosten en aan te moedigen om te leven naar Gods wil. God heeft ons dus alles al gegeven om te kunnen leven naar Zijn wil.

Kortom: door ons geloof in Jezus Christus hebben wij een heel nieuw hart gekregen, we zijn al volledig vernieuwd. In 2 Korintiërs 5:17 (NBG) staat het zo: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Door het wonder van het kruis zijn we compleet getransformeerd. Dit kunnen we enerzijds heel goed vergelijken met de transformatie van een rups naar een vlinder. Rups en vlinder hebben in wezen hetzelfde hart, maar het lichaam van de rups wordt compleet vernieuwd in een vlinder. 

Anderzijds is deze vergelijking met onze menselijke vernieuwing net anders. Want alles aan de rups, behalve zijn hartje, sterft af tot een soort ‘rupssoep’ en vanuit deze soep maakt God een prachtig vlinderlichaam. Zijn hartje blijft dus gelijk, maar zijn lichaam verandert. Bij ons is het net andersom: ons lichaam is gelijk gebleven, maar we hebben een geheel nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen. Onze vernieuwing zit dus van binnen en dat maakt het tegelijk lastig, want aan de buitenkant zien wij de vernieuwing niet direct.

En hier komt het dan aan op geloven. Geloof je dat je in Christus een geheel nieuwe schepping bent geworden? Geloof je dat je van binnen helemaal veranderd bent op het moment dat je in Jezus bent gaan geloven? De Bijbel is er heel duidelijk over, maar hoe duidelijk is het voor ons? Laten we eerlijk zijn, soms voelen we God heel dichtbij en dan geloven we voor even dat wat de Bijbel zegt waar is. Maar hoe vaak voelen we ons helemaal niet nieuw en anders en hebben we het gevoel dat God ver weg is?

Hier komt het inderdaad aan op geloven: Geloof je wat de Schepper van het universum zegt dat waar is of vertrouw je op je eigen gevoel? Ik heb ervoor gekozen om voortaan Gods Woord te geloven en mijn gevoel te negeren als dit in strijd is met Gods Woord. Weet je wat het probleem is met onze gevoelens? Ze zijn het gevolg van ons gedachten. En God heeft ons met de vernieuwing van ons hart geen nieuwe gedachten gegeven. Zolang ons denken nog niet vernieuwd is, zal er voortdurend strijd zijn tussen ons gevoel en wat God zegt dat waar is. 

Ik ben dankbaar voor het inzicht dat ik mocht krijgen dat geloven niet van het hoofd naar het hart moet zakken, maar dat het juist andersom is. Toen ik nog dacht dat geloof op één of andere manier in mijn hart moest landen, gaf dat iets onzekers. Ik had namelijk geen idee hoe mijn hart erbij betrokken kon worden, het voelde alsof ik daarin overgeleverd was. Maar als ik geloof wat al waar is, dat ik in Jezus een nieuw hart ontvangen heb, maar dat mijn denken nog vernieuwd moet worden, geeft dat hoop. Immers het is mijn eigen verantwoordelijkheid om mijn denken te vernieuwen, daarin ben ik van niemand anders afhankelijk! 

En tegelijkertijd mag ik daarin afhankelijk zijn van God, mijn vertrouwen stellen op Hem. Hij heeft ons alles al gegeven om met Hem in relatie te leven en vanuit die relatie met anderen om te gaan. Hij heeft ons alles al gegeven om te kunnen leven naar Zijn wil. Ons hart hoeft niet meer vernieuwd te worden, maar ons denken wel. En dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Door te lezen in Gods Woord, te luisteren naar Zijn Geest en te geloven dat Gods Woord en Geest betrouwbaar zijn, zal ons denken vernieuwd worden! En het mooiste is: God helpt ons daarbij!

 

Babs Santema