Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen!

In by Peter Santema

We leven in een zeer bijzondere tijd. Heel de wereld is in de ban van het coronavirus en dat roept allerlei gedachten en gevoelens op. Tenminste bij mij wel. De ene keer overweldigt een gevoel van onzekerheid en angst als ik mijn gedachten laat vullen met allerhande informatie over corona uit binnen- en buitenland. De andere keer ben ik diep geraakt door de saamhorigheid die ontstaat en de initiatieven die er zijn om elkaar te helpen en te steunen. Daar bovenuit stemt een gevoel van dankbaarheid en respect naar alle mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen en zich met hart en ziel inzetten voor zieke en gezonde mensen.

Deze week noemde president Trump het coronavirus onze onzichtbare vijand en hij heeft zijn volk beloofd deze vijand te verslaan. En wereldwijd zien we overal mensen die druk zijn met het opsporen, leren kennen en weerstand bieden aan deze vijand. Echter de uitspraak van Trump bepaalde me ook direct bij die andere onzichtbare vijand in deze wereld waar we allemaal mee te maken hebben, of we nu geloven of niet, en dat is de duivel. Hij wordt in de Bijbel ook wel de god van deze wereld genoemd, de heerser van de machten in de lucht. Maar er is een groot verschil: deze vijand is al verslagen! Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis op Golgotha!

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen!
Johannes 16:33 NBV

Nog maar een paar weken en dan is het Pasen. En hoewel ik me heel goed realiseer dat we Pasen dit jaar niet kunnen vieren door samen te komen in kerkgebouwen, is dit feest actueler dan ooit en werkt de betekenis ervan wellicht dit jaar veel dieper door in ons leven dan voorgaande jaren. Immers hoe staat de maakbaarheid van ons westerse leven op dit moment volledig op de kop? Jarenlang hadden we toch redelijk de controle en dachten ons leven min of meer zelf in de hand te hebben. Echter in een paar weken is alles veranderd, niets is meer hetzelfde. En het zal nooit meer worden zoals het was. Voortaan zullen we waarschijnlijk spreken over de tijd voor en de tijd na de coronacrisis. 

Maar hoe ons dagelijks leven ook verandert, God blijft gelijk. In Hebreeën 13:8 staat dat Jezus Christus gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. En als Jezus Christus dezelfde blijft, geldt dat net zo goed voor het Evangelie van Jezus. Dat goede nieuws staat als een huis en verandert niet. Persoonlijk is het mijn gebed dat velen juist in deze moeilijke tijd zullen ontdekken dat ze Iemand nodig hebben die groter is dan deze hele crisis samen. Die sterker is dan de dood en machtiger dan het kwaad. We kunnen pas gered worden als we beseffen dat we redding nodig hebben. En in deze tijd waarin het water bij velen tot de lippen stijgt, komt er mogelijk ruimte voor dit besef.

Jezus is als Redder naar deze wereld gekomen. God heeft tweeduizend jaar geleden al ingegrepen, ook voor een tijd als deze. Jezus heeft de (god van deze) wereld toen al overwonnen aan het kruis op Golgotha. Dat heeft Hij gedaan door onze zonden op zich te nemen, maar ook de straf voor die zonden. Met Pasen vieren wij dat we vergeving ontvangen hebben voor al onze zonden en dat we vrijgesproken zijn van veroordeling over die zonden. En daarmee heeft Jezus satan en de macht van het kwaad in ons leven gebroken. Vergeving maakt dat we niet langer zondaars zijn, maar dat we heiligen of rechtvaardigen zijn geworden voor God. Niet door wat wij zelf doen, maar door wat Jezus voor ons heeft gedaan. 

Pasen gaat over nieuw leven. Aan het kruis heeft Jezus de macht van de zonde gebroken en heeft Hij de macht van de dood overwonnen. Jezus is als eerste opgestaan uit de dood in een heel nieuw leven en allen die in Hem geloven, in het wonder van het kruis, ontvangen ook dit nieuwe leven in Hem. Dit betekent dat ons oude leven voorbij is en we mogen groeien in het leven dat we door de Heilige Geest gekregen hebben. En het is de Heilige Geest en Gods genadekracht die ons willen helpen groeien in dit nieuwe leven dat we ontvangen hebben. Het is zo belangrijk dat we de werkelijke boodschap van Pasen leren kennen: Pasen gaat over nieuw leven in ons, het leven van Christus zelf. 

Dat nieuwe leven gaat gepaard met vrede. Jezus heeft ons door het kruis vrede gebracht met Zijn Vader. En wij mogen leren leven vanuit die vrede, door Jezus elke dag te zoeken in Zijn Woord en in gebed. In Johannes 16:33 NBV zegt Jezus het volgende: ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen! Met het oog op dat we het in deze wereld soms zwaar te verduren hebben, geeft Jezus aan dat we vrede kunnen vinden bij Hem, in de wetenschap dat Hij de wereld al overwonnen heeft! Lieve broers en zussen, richt je te midden van alle nieuws en elke situatie steeds heel bewust op Hem. Vertrouw Hem, want de God van de vrede is bij je en helpt je overal en altijd!

Babs Santema