Het Vaderhart van God

In by Peter Santema

Dit jaar willen we binnen onze stichting in het bijzonder stilstaan bij het Vaderhart van God en persoonlijk ben ik ontzettend blij met dit thema. Bij mezelf, maar ook bij mensen om me heen, merk ik dat we verstandelijk vaak heel goed weten dat God een liefdevolle Vader is, maar in ons dagelijks leven komt dat niet altijd tot uiting. Met ons verstand weten we dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, maar in de praktijk gedragen we ons als kinderen die zich voortdurend afvragen of we wel goed genoeg zijn voor God en voor mensen. Als ons hart de waarheid van Gods liefde nog niet kent, leven we helaas vanuit angst.

Angst vormt een grote belemmering om de liefde van God, maar ook de liefde van andere mensen, te kunnen ontvangen. Angst doet ons geloven dat we niet goed genoeg zijn, dat we het steeds bij het verkeerde eind hebben en voortdurend tekortschieten. Angst zorgt er ook voor dat wij controle willen houden, niet alleen over onszelf maar ook over anderen. Maar zo heeft God het niet bedoeld. Wij zijn niet geschapen om in angst te leven, maar om ons geliefd te weten en te voelen. Jij en ik zijn er voor bedoeld om Gods liefde voor ons persoonlijk te leren kennen en die liefde te beantwoorden en door te geven. 

‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.’

1 Johannes 4:18 NVB

De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief uitvoerig over Gods liefde en is daar heel duidelijk over. Hij stelt in hoofdstuk vier dat God liefde is. God heeft ons lief omdat Hij liefde is. En omdat God liefde is, kan Hij ons niet niet liefhebben! Gods liefde voor ons mensen is het meest zichtbaar geworden doordat Hij Zijn Zoon Jezus in deze wereld heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Deze verzoening leidt tot een herstelde relatie met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus, opdat wij de liefde en de genade van God mogen leren kennen met ons hart. 

Wij zijn ervoor bedoeld om geliefd te worden en ons geliefd te weten. Zo is God in het allereerste begin ook met Adam en Eva begonnen. Zij kenden de volmaakte liefde van God persoonlijk en leefden vanuit die liefde. Maar dat veranderde toen ze van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten. In Genesis 3 lees je dat Adam en Eva zich nadien voor God verstopten omdat ze bang waren. Ze waren bang omdat ze naakt waren. Hun naaktheid was tot dan toe volkomen normaal geweest, maar werd nu een probleem omdat Adam en Eva iets te verbergen hadden. Angst nam de plaats van liefde in.

God verlangt ernaar dat we Zijn volmaakte liefde leren kennen, zodat we niet langer angstig zijn. Betekent dit dan dat we nooit meer bang zullen zijn? Ik denk niet dat dat hier bedoeld wordt. Als wij in gevaarlijke situaties terechtkomen of met bedreigende omstandigheden te maken krijgen, is angst een natuurlijke reactie die ons waarschuwt. En daar is niets mis mee.  Maar waar Johannes het wel over heeft is dat we vrij mogen worden van de angst die straf veronderstelt. Als wij bang zijn dat we niet voldoen of niet goed genoeg zijn, dan betekent het ten diepste dat we bang zijn om afgewezen te worden.

Nu kunnen mensen ons zeker afwijzen en dat vinden we vaak heel moeilijk. En we zijn er vaak ook heel goed in om onszelf af te wijzen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat God ons nooit zal afwijzen. Waar je ook geweest bent en wat je ook hebt uitgespookt, hoe ver je ook bent afgedwaald, de Vader van Jezus Christus wijst je niet af. Zijn hart is nog steeds vol van liefde voor jou, omdat Hij in Zichzelf liefde is. En Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Zijn verlangen voor jou is dat je Zijn liefde leert kennen. Dat je met hart en ziel gaat ontdekken hoeveel God van je houdt. 

Ga je dit seizoen met ons mee op zoek naar het Vaderhart van God?
We zien er naar uit om je te ontmoeten!

 

Babs Santema