God van nu

In by Peter Santema

Het laatste boek in de Bijbel is het boek ‘Openbaring’. In dit Bijbelboek krijgt de apostel Johannes een openbaring van Jezus Christus als hij op het eiland Patmos verblijft. En Johannes schrijft alles op wat hij van God hoorde en wat Jezus Christus hem liet zien. In Openbaring 1:8 maakt Jezus Zichzelf bekend met de volgende woorden: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles’, zegt de Here, de Almachtige God, Die is, Die was en Die komt (Het Boek).

Voor de meeste christenen zijn dit bekende woorden. Maar wat mij aan deze woorden opvalt, is dat er een andere volgorde gebruikt wordt dan je zou denken. Je zou verwachten dat het gaat over God, Die was, Die is en Die komt. Zo wordt het volgens mij ook vaak gezegd. De God van het verleden, het heden en de toekomst, in die volgorde. Echter zo staat het niet in deze Bijbeltekst. Johannes heeft het eerst over God Die is en daarna over God Die was en Die komt.

Wat zou dit kunnen betekenen? Ik geloof dat Jezus ons hiermee wil zeggen dat Hij een ‘God van nu’ is. Hij is niet slechts de Heer uit een ver verleden die ergens in de toekomst weer op het toneel zal verschijnen. Nee, ik geloof dat Jezus ons duidelijk wil maken dat Hij betrokken wil zijn in ons leven van vandaag. Hij is nu tegenwoordig! Het heden met God is net zo belangrijk als het verleden was en de toekomst zal zijn! En God wil nu, in deze tijd, betrokken zijn bij jouw leven. Hij wil een relatie met je aangaan.

Veel te lang heb ik zelf geloofd in de ‘Jezus van het verleden’ en in de ‘Jezus van de toekomst’. Ik geloofde in wat Jezus 2000 jaar geleden voor mij heeft volbracht aan het kruis en ik geloofde dat Jezus ergens in de toekomst terug zou komen en dat ik dan voor altijd bij Hem mocht zijn. Maar wat ik in het hier en nu met mijn geloof moest, wist ik eigenlijk niet zo goed. Ik ging wel naar de kerk en natuurlijk ervaarde ik steun en troost bij God, maar voor de rest leefde ik mijn leven zoals ik dacht dat het goed was.

God is echter een God van liefde en relatie. Hij verlangt er naar dat je Zijn liefde leert ontvangen en beantwoorden. Dat je Hem leert kennen zoals Hij werkelijk is. De kracht van Gods liefde is de sterkste kracht die er bestaat. Als je Gods liefde durft toe te laten in je hart zal dat je hart zachter maken en mooier en dan leer je niet alleen God kennen, maar ook jezelf. Je zult pas gaan ontdekken wie jij echt bent, als je Gods liefde voor jou persoonlijk leert kennen.

Gods liefde kennen met je hart verandert je leven. Want wat er ook gebeurt, hoe zwaar en moeilijk het leven soms ook is, als je verbonden blijft met het liefdevolle hart van God de Vader, zul je Zijn kracht ervaren om verder te kunnen. Gods beloften voor je leven en Zijn plan met jou ga je pas ontdekken vanuit een persoonlijke relatie met God. En wanneer je groeit in die persoonlijke relatie ga je ook leren hoe veel mooier en opwindender het leven is als God het mag leiden. Hij is je Schepper en heeft het allerbeste met je voor!

Ken jij God al met je hart? Heb je Zijn liefde al leren kennen? Als je daarnaar verlangt, mag je gewoon neerknielen en God uitnodigen om met Zijn liefde in je hart te komen. God wil Zich heel graag aan jou bekendmaken! Hij wil nauw betrokken zijn bij ieder stukje van je leven, juist ook in het hier en nu!

Wees gezegend!