God is een hartenjager

In by Peter Santema

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’

Openbaring 3:20 NBV

In deze blog wil ik met jullie kijken naar Jona. Hij is een bekende en tegelijkertijd ook een veelbesproken profeet uit de Bijbel. Jona leefde in de achtste eeuw voor Christus en kreeg van God de opdracht om een boodschap van bekering en verlossing te brengen aan het heidense volk van Assyrië. Hij moest naar de hoofdstad Ninevé gaan om daar de volgende boodschap te brengen: De Here zegt: ‘Ik waarschuw u, want Ik kan uw slechtheid niet meer verdragen!’ Maar Jona voelt daar helemaal niets voor en besluit om in tegengestelde richting te reizen en zich zo voor God uit de voeten te maken. Het mooie van dit verhaal is dat God niet alleen de redding van Ninevé op het oog had, maar ook die van Jona. God heeft namelijk de verlossing van ieder mens op het oog!

God is geïnteresseerd in ieder mens afzonderlijk. Hij is immers de Schepper van alle mensen en het is belangrijk om te weten waarom God ons mensen geschapen heeft. Het was namelijk niet een doelloze actie van God om mensen te scheppen, maar Hij heeft dat heel bewust gedaan. En ik geloof dat God ons geschapen heeft met de bedoeling dat wij ons geliefd en gekend zullen weten. God heeft ons geschapen om met ons Zijn liefde te delen, zodat wij ons geliefd zouden voelen. Hij heeft ons ook geschapen om Hem te kennen als een liefdevolle God, opdat wij ons ook gekend zouden weten door Hem. God kent jou en Hij houdt van jou, omdat je Zijn maaksel bent. Je bent door Hem gewild en Hij verlangt ernaar dat je dat gaat zien en daaruit gaat leven.

Dit is al vanaf het begin van de Schepping Gods bedoeling geweest. Maar sinds de zondeval kiest de mens er voor om te doen wat hij zelf wil en gaat zijn eigen weg. En die weg is in tegengestelde richting aan de bedoeling van God. Wanneer we van het hart van God weglopen, zullen we meer en meer vervreemden van Zijn liefde en genade. Maar omdat het verlangen om geliefd en gekend te zijn diep in ons hart verankerd is, blijven wij als mensen in deze wereld op zoek naar liefde en geborgenheid. Maar dat vinden we nergens ten volle, want alleen God kan ons verlangen hierin vervullen. En God weet dat en doet er werkelijk alles aan om ons hart te bereiken: Hij is een oprechte hartenjager. Hij staat aan de deur van ons hart en blijft kloppen, totdat wij open doen en Hem willen binnenlaten, zodat we kunnen gaan ontdekken dat Hij ons kent en dat Hij liefde is.

En zo is God ook met Jona bewogen. Je zou kunnen denken dat het God in het boek Jona alleen gaat om de opdracht die Jona moest uitvoeren in Ninevé. Maar ik geloof niet dat dat het complete verhaal is. Zoals God bewogen is met Ninevé en haar verlossing wil brengen, zo is God ook bewogen met Jona om hem verlossing te brengen. En nadat Jona is weggelopen van God brengt God allereerst een storm om Jona tot inkeer te brengen. En niet alleen Jona, maar alle aanwezigen aan boord van het schip maken op dat moment kennis met de God die de hemel, de aarde en de zee heeft gemaakt. Alle aanwezigen krijgen diep ontzag voor God en komen tot geloof en ze besluiten vanaf dat moment om alleen de Here, de God van Israël, te gaan dienen. En Jona? Hij brengt drie dagen in de buik van een zeemonster door en krijgt daar de ruimte om verder tot inkeer te komen.

Na drie dagen wordt Jona op het strand uitgespuugd en herhaalt God Zijn opdracht naar hem om naar Ninevé te gaan. Dit keer gaat Jona wel, maar het gaat nog steeds niet van harte. Ik geloof dat Jona, ondanks de drie dagen die hij in de vis heeft doorgebracht, God nog niet echt heeft toegelaten in zijn hart. Immers als de mensen in Ninevé tot berouw komen op het woord van Jona, reageert Jona teleurgesteld. Hij is ook helemaal niet blij als God van gedachten verandert en besluit om de stad te sparen. Nee, Jona is woedend op God en Hij gooit God voor de voeten dat hij niet anders had verwacht dan dat God de stad zou sparen. En dat dat dan ook de reden was geweest dat hij in eerste instantie had geweigerd om naar Ninevé te gaan.

Hoewel Jona God beschrijft als een genadig en barmhartig God, die niet snel boos wordt en erg vriendelijk is, kan Jona eigenlijk niets met de goedheid van God. Jona belijdt met woorden dat God goed is, maar zijn hart is tegelijkertijd kwaad over die goedheid van God. En God weet dat, want Hij kent Jona. En opnieuw klopt God aan de deur van Jona’s hart. Hij laat binnen een dag een boom opgroeien om Jona schaduw en bescherming te geven tegen de felle zon. En dat maakt Jona erg blij. Echter die nacht stuurt God een worm, die de boom aanvreet, zodat hij verdort. En wanneer Jona dat ziet, wordt hij opnieuw erg boos en hij valt opnieuw tegen God uit.

God is bewogen met Jona en Hij wil Jona, maar ook ons, Zijn Vaderhart leren kennen. God wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze gered worden. En daarom is God op zoek naar ons hart, opdat wij Hem leren kennen zoals Hij werkelijk is. Echter vanwege boosheid en teleurstelling, maar ook vanwege verdriet en pijn, kan ons hart zo ver van God weg zijn dat we Zijn liefde niet kunnen ontvangen. We kunnen met onze mond belijden dat God goed is, maar tegelijkertijd kan ons hart zo gewond zijn, dat ze de goedheid van God in twijfel trek. Echter God is zo bewogen met Jona, dat Hij hemel en aarde beweegt om Jona’s hart binnen te komen.

En God is ook bewogen met jou! Ik weet niet wat er in jouw hart is, wellicht ook boosheid of teleurstelling of pijn en verdriet. Maar weet dan dat God ook op zoek is naar jouw hart, dat Hij jou najaagt met Zijn liefde. Jezus staat aan de deur van je hart en vraagt of Hij mag binnenkomen? Als jij Hem binnenlaat, wil Hij graag met je eten. Hij wil naar je luisteren en je helpen met je boosheid, teleurstelling, pijn en verdriet. Jezus is gekomen om je te redden en te verlossen. Hij heeft Zijn deel gedaan aan het kruis op Golgotha en vraagt aan jou om jouw deel te doen: je hart te openen voor Hem en de liefde van Zijn Vader. Neem jij de uitnodiging aan?

Babs Santema