Groeien in geloof

In by Peter Santema

Het is misschien wat flauw om te zeggen, maar ik had niet een heel concrete verwachting van de cursus. Ik had persoonlijk behoefte aan meer contact met God en om meer te weten te komen over het geloof. In dat opzicht heeft de cursus zeker aan mijn verwachtingen voldaan. De manier waarop de 7 wonderen van het kruis en de andere onderwerpen behandeld werden, hebben mijn kennis over het Christelijk geloof enorm vergroot. Hierdoor durf ik met meer zelfvertrouwen te spreken met anderen over God en Jezus. Ik begrijp veel zaken nu ook beter en dat helpt mij weer in mijn relatie met God. Sinds ik met deze cursus begonnen ben, begin ik iedere dag met een korte overdenking en een gebed. Ik praat veel gemakkelijker met anderen over mijn geloof in God. Ik voel ook dat ik in mijn relatie met God gegroeid ben, alhoewel ik nog een hele weg te gaan heb. Het contact met de rest van de cursusgroep heb ik als zeer waardevol ervaren. Het delen van mijn ervaringen met anderen en het luisteren naar ervaringen van anderen is heel belangrijk en essentieel voor het volgen van de cursus. Zoals gezegd ben ik in mijn geloof zeker gegroeid en ik heb ook de behoefte om verder te groeien.

Wat ik nog heel lastig vind, is de vertaling naar de “praktijk” (het leven van alledag: thuis en op mijn werk). Daar word ik heel gauw weer opgeslokt door de gebeurtenissen van alledag en vind ik het moeilijk om er even uit te stappen en mij weer te richten op wat echt belangrijk is. In de voorlaatste les vertelde Babs ook nog dat wij heiligen zijn en ook zo mogen leven, maar ik voel me absoluut geen heilige. Dat stuk is voor mij nog heel lastig om te bevatten. Wat ik heel mooi en indrukwekkend vond, waren de vieringen iedere keer aan het einde van de lessen over de wonderen van het kruis.

Jan Dijkstra