De Levensboom

In by Peter Santema

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

(Johannes 3:16-17 NBV)

Als ik deze blog schrijf, duurt het nog zo’n twee weken voordat het Kerst is. Maar wanneer jij deze blog leest, zijn de Kerstdagen al weer voorbij en gaan we op de jaarwisseling af. In mijn vorige blogs heb ik stilgestaan bij de gelijkenis van de Verloren zoon en uitgelegd dat zowel de jongste als de oudste zoon verloren dreigden te gaan. Je kunt helemaal van God los zijn en je laten leiden door de macht van het kwaad, zoals de jongste zoon. Echter je kunt ook vastzitten in goeddoen, zoals de oudste zoon.  Hij kende het liefdevolle hart van zijn vader niet en begreep niet waar het om draait in het leven.

Ik luisterde laatst naar een preek waarbij de spreker ons wees op de boom van kennis van goed en kwaad, de boom in de Hof van Eden. Hij stelde dat God Adam en Eva niet alleen had verboden om van de kennis van kwaad te eten, maar ook van de kennis van goed. Hij wilde hen zowel tegen de kennis van kwaad als tegen de kennis van goed beschermen. En hij stelde dat zowel de goede als de kwade werken als gevolg van het eten van deze boom dode werken zijn. Dit was nieuw voor mij en om eerlijk te zijn moest ik daar wel even over nadenken.

Maar eigenlijk kun je kennis van goed niet los zien van kennis van kwaad. In de Bijbel hoort het ook bij elkaar en wordt het als één geheel gezien. Waarom wilde God niet dat wij kennis zouden hebben van goed en kwaad? Omdat wij dan als Hem zouden zijn: wij zouden gaan oordelen. Immers als je kennis hebt van goed en kwaad ben je in staat om te oordelen naar goed en kwaad. En daar heeft God ons niet voor geschapen. In het Nieuwe Testament zegt God ook heel vaak tegen de mensen: ‘Laat het oordelen nu maar aan Mij over, Ik ben God.’

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik heel gemakkelijk oordeel en veroordeel. En daarnaast ben ik mezelf ook heel vaak aan het vergelijken met anderen. Daarbij wil ik het erg graag goed doen, voor zowel God als voor mensen. Maar dit goed doen ervaar ik steeds vaker als een last dan als een vreugde. Ik zie steeds meer in dat je vanuit een sterk plichtsbesef verstrikt kunt raken in goed doen. Dat je goed doet, omdat je vindt dat je het hoort te doen, omdat je denkt dat dit van je verwacht wordt. Eigenlijk is dat goed doen op basis van kennis van goed; je eet van de boom van kennis van goed en kwaad. Het gevolg hiervan is dat je je vaak tekort voelt schieten als je verzuimt om het goede te doen.

In de Hof van Eden stond echter nog een boom, die ook bij name wordt genoemd: de levensboom. Toen Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten, konden ze niet langer in de Hof van Eden blijven. God wilde namelijk niet dat ze daarna nog van de levensboom zouden eten. Hij wilde voorkomen dat de mensen tot in eeuwigheid zouden denken in goed en kwaad. God heeft namelijk een heel ander plan met ons: Hij verlangt ernaar dat wij Zijn liefde leren kennen en uit Zijn liefde zullen leven.

Eten van de boom van kennis van goed en kwaad loopt uit op de dood. Maar eten van de levensboom leidt tot het leven. Jezus is het leven en Hij is ook de Levensboom. Doordat Hij voor ons gestorven is aan het kruis op Golgotha en weer is opgestaan in een heel nieuw leven, is de weg voor ons vrij om terug te keren naar God. God wil niet dat wij goed en kwaad kennen, maar dat we de liefde leren kennen. En Hij is liefde. Eten van de Levensboom betekent eten van Gods onvoorwaardelijke liefde en Hem leren kennen zoals Hij werkelijk is.

We hebben net Kerstfeest gevierd: het geboortefeest van Jezus Christus. Jezus is niet zomaar naar deze wereld gekomen, maar Hij had een missie. In Johannes 1:17 kun je lezen dat genade en waarheid met Jezus Christus naar deze wereld gekomen zijn. Een leven vanuit de boom van kennis van goed en kwaad leidt tot veroordeling en tot de dood, maar een leven vanuit de Levensboom, leidt naar genade en geeft eeuwig leven. Jezus is gekomen om ons te redden en Hij biedt ons Zijn liefde en genade aan. Het is mijn gebed voor jou dat je je hart opent voor Jezus en Zijn liefde voor jou persoonlijk zult leren kennen. Dat je in het nieuwe jaar mag leren leven van Zijn genade!

Babs Santema

 

 

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.

(Titus 2:11 NBV)