De Heilige Geest maakt het verschil

In by Peter Santema

Momenteel lees ik het Bijbelboek Handelingen. Officieel heet dit boek ‘Handelingen van de apostelen’, maar eigenlijk gaat het om de handelingen van de Heilige Geest. Aan het begin van dit Bijbelboek lees je over de uitstorting van de Heilige Geest in de discipelen en in allen die bij hen waren, zo’n 120 mensen bij elkaar. Voordat Jezus terugging naar de hemel had Hij Zijn discipelen de opdracht gegeven om het Evangelie te verkondigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Maar voordat ze daarmee mochten beginnen, moesten ze van Hem wachten op de Heilige Geest. En de Heilige Geest kwam tijdens het Pinksterfeest, tien dagen nadat Jezus was teruggegaan naar de hemel.

Je zou kunnen zeggen dat er voor de discipelen een tijd van voor Pinksteren en een tijd van na Pinksteren was. Voor Pinksteren leefden de discipelen nog in eigen kracht, maar na Pinksteren leerden ze te leven in de kracht van Jezus, in de kracht van de Heilige Geest. De discipelen waren nog steeds dezelfde, maar de Heilige Geest maakte het verschil. Kijk bijvoorbeeld naar Petrus: vlak voordat Jezus stierf aan het kruis op Golgotha zei hij drie keer dat hij Jezus niet kende. Maar direct na de uitstorting van de Heilige Geest neemt Petrus vrijmoedig het woord en getuigt hij voor heel Jeruzalem van Zijn Heer en Heiland, Jezus Christus.

In het boek Handelingen staat ook het persoonlijke verhaal van Paulus opgetekend. Paulus was God volkomen toegewijd, maar wilde niets van Jezus weten. Hij erkende Hem niet als de Messias en liet de leerlingen van Jezus oppakken en gevangen zetten. Maar op een bepaald moment heeft Paulus een ontmoeting met Jezus en die ontmoeting brengt een radicale ommekeer in zijn leven. Paulus bekeert zich, wordt gedoopt en ontvangt ook de vervulling met de Heilige Geest. Vanaf dat moment wordt hij een getuige van Jezus Christus en brengt hij het Evangelie naar Azië en Europa. Het is de Heilige Geest die het verschil maakt in het leven van Paulus en Die door hem heen het Evangelie verspreidt.

De uitstorting van de Heilige Geest is gelukkig niet beperkt gebleven tot de eerste eeuw na Christus. Na die eerste uitstorting in Jeruzalem heeft God Zijn Heilige Geest steeds opnieuw uitgestort. Ook vandaag wil God Zijn Geest uitstorten op iedereen die daar naar verlangt en Hem daarom vraagt. In Lucas 11:13b HTB staat geschreven: ‘Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?’ God wil niets liever dan ons te laten delen in de kracht van Zijn Geest. Hij verlangt er naar om in ons aan het werk te gaan en om door ons heen te mogen werken.

De Heilige Geest wil ook het verschil in ons leven maken. Toch is Hij voor veel mensen, en helaas ook nog voor veel christenen, de grote Onbekende. Uit onwetendheid en soms ook uit angst kunnen we ons hart gesloten houden voor de Heilige Geest. Toch is dat niet nodig, want Jezus heeft Zelf benadrukt hoe belangrijk de komst van de Heilige Geest in ons leven is. In Johannes 16:7 NBV zegt Jezus: ‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik (terug naar de hemel) ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger (de Heilige Geest) niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden.’ Als Jezus het belang van de komst van de Heilige Geest in ons leven al zo benadrukt, zouden wij ons hart dan niet voor Hem openstellen en bidden om meer van Zijn Aanwezigheid en kracht in ons leven? Probeer het maar eens en kom tot de ontdekking dat de Heilige Geest ook in jou leven het verschil wil maken!