Dankavond

In by Peter Santema

Met een diep gevoel van dankbaarheid kijk ik terug op de slotavond van ons cursusseizoen. Met meer dan 100 mensen, cursisten en gasten, hebben we God gedankt voor Wie Hij is en voor wat Hij voor ons heeft gedaan in het afgelopen jaar. God is een trouwe God, liefdevol en genadig, en Hij verlangt er naar om Zijn genade en liefde met ons te delen. Hij kent ons en weet ten diepste wat we nodig hebben. Voor ons ligt de opdracht in het leren vertrouwen op God en te geloven dat Hij ons ook zal geven wat we nodig hebben.

Wat diepe indruk op mij heeft gemaakt, zijn de persoonlijke dankpunten van verschillende cursisten en teamleden: ‘Ik weet nu dat de Heilige Geest in mijn hart woont en dat maakt zo’n verschil. Hij leidt mij en helpt Mij altijd.’ Iemand anders zei: ‘Voor mij is de Bijbel niet langer een sprookjesboek, maar is de Bijbel gaan spreken. Gods Woord is tot leven gekomen, daar ben ik dankbaar voor.’ Iedere getuige spreekt van groei in zijn/haar geloof en heeft God beter leren kennen. Tegelijkertijd proefde je het verlangen bij hen naar meer van God, naar het meer kennen van Zijn liefde.

Als stichtingsbestuur zijn we God ook erg dankbaar voor wat Hij ons heeft gegeven dit jaar. Hoe Hij ons stapje voor stapje heeft geleid bij het oprichten en vormgeven van de stichting. Het was niet altijd een makkelijk proces, maar wel heel boeiend en leerzaam. We mochten leren om op God te vertrouwen en in geloof aan Zijn Hand te wandelen. En op deze manier gaan we ook verder, vol vertrouwen op weg naar het nieuwe cursusseizoen.

Tijdens de overdenking hebben we samen nog stil gestaan bij hoe we God te allen tijde kunnen danken in onze gebeden, of het nu goed gaat met ons of juist niet. In de kern heeft dankbaarheid te maken met het kennen van het hart van God en het zoeken van Zijn tegenwoordigheid. Als we ons op Jezus richten als onze Verlosser en Heer en als we de liefde van God de Vader leren kennen in ons hart, zal dat dankbaarheid in ons gaan uitwerken. Zoals het ook bij Helen heeft gedaan. In het onderstaande filmpje van Open Doors wordt haar bijzondere verhaal verteld.

Een vraag om deze zomerperiode eens bij stil te staan: Als jij morgen wakker zou worden met alleen de dingen waarvoor je God vandaag dankt, wat zou je morgen dan nog hebben?