Ben jij beschikbaar?

In by Peter Santema

Met grote dankbaarheid kijk ik terug naar het afgelopen cursusseizoen. Met ongeveer 65 cursisten en 12 teamleden zijn we een jaar lang met God en met elkaar onderweg geweest. Het was opnieuw een inspirerend jaar en wat een mooie en persoonlijke dankbetuigingen klonken er op de dankavond. God is bijzonder goed en genadig voor ons geweest! Op de website kun je twee getuigenissen lezen. De ene is van een cursiste die dit jaar de cursus volgde en de andere van ons teamlid Wia. Beide delen een stukje van hun eigen leven en hun ervaringen met God en de cursus. Klik hier om de getuigenissen te lezen.

Zelf ben ik in het bijzonder dankbaar dat ik in het afgelopen jaar de cursus ‘Leren leven van genade’ heb mogen schrijven. God had me al een paar jaar eerder op mijn hart gelegd om te gaan schrijven, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik er de eerste tijd voor weggelopen ben. Ik voelde me onzeker en niet capabel om een cursus te schrijven. Echter als God roept, heeft het niet zoveel zin om er voor weg te lopen, heb ik ontdekt. God bleef me aanmoedigen en na een tijd raakte ik er dan ook innerlijk van overtuigd dat ik wel moest gaan schrijven. Ik mocht leren dat God niet naar mijn capaciteiten keek, maar vroeg of ik beschikbaar wilde zijn.

Eigenlijk was dat ook zo met Mozes. Toen Mozes door God werd geroepen en de opdracht kreeg om terug te gaan naar Egypte om het volk Israël te bevrijden, wierp Mozes allerlei bezwaren op. De eerste tegenwerping van Mozes was: ‘Maar wie ben ik dat ik dat zou kunnen?’ Mozes had allerlei teleurstellingen meegemaakt in zijn leven en hij worstelde met zijn identiteit. Eens was hij een prins geweest in Egypte en nu was hij schaapherder. Hij hoorde bij het volk van Israël, maar woonde als een vluchteling in Midjan.

Mozes werd door God geroepen, maar hij voelde zich ook niet capabel. Toch bleef God aandringen en Mozes mocht ontdekken dat het niet draaide om wie hij was en wat hij zou kunnen, maar dat het gaat om wie God is en wat Hij kan en wil doen! God zei tegen Mozes: ‘Mozes, Ik ben die er zijn zal. Ik ben bij je, want dat is Mijn naam. Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ga met je mee en Ik ga het doen.’ God vroeg Mozes of hij beschikbaar was om met Hem samen te werken.

Ik geloof dat de vraag van Mozes ‘maar wie ben ik?’, een heel actuele vraag is voor ons allemaal. En misschien leeft deze vraag op dit moment ook wel bij jou. Ik geloof ook dat het antwoord op deze vraag alleen maar te vinden is bij God. God is je Schepper en Hij heeft je geschapen. En je bent er niet zomaar, je bent geschapen om in relatie met God te leven. In de Message-vertaling staat in Efeze 1:11: It’s in Christ that we find out who we are and what we are living for. Je zult pas gaan ontdekken wie jij bent en waarvoor je leeft als je Jezus Christus leert kennen en vertrouwen.

Ik mocht dit ook ontdekken en mag dit nog steeds ontdekken. Ook in het stukje met het schrijven van de cursus. Het gaat er niet om wie ik ben en wat ik kan doen, maar het gaat er om wie God is en wat Hij wil doen. God roept ook geen bekwame mensen, maar Hij bekwaamt de mensen die Hij roept. God vraagt wel of je beschikbaar wil zijn. Wellicht herken jij jezelf ook in het verhaal van Mozes of in dat van mij. Misschien heeft God jou ook geroepen, maar ben je er tot nu toe voor weggelopen. Misschien voel je je niet capabel genoeg en heb je allerlei bezwaren. Of misschien is het wel die ene vraag die steeds in je gedachten zit: ‘maar wie ben ik?’

Mijn leerproces is geweest om God te zoeken, Hem te vertrouwen en het van Hem te verwachten. Ik vond het een pittige weg over bergen en door dalen. En op die weg ben ik mezelf meerdere keren tegengekomen. Soms wilde ik stoppen met schrijven, maar ik ben God dankbaar dat Hij naast mij stond en mij bleef aanmoedigen en bemoedigen. God is echt te vertrouwen en Hij geeft en voorziet altijd. Ik heb mogen ervaren dat God er steeds bij was, zoals Hij ook met Mozes was. En God wil zo ook bij jou zijn! Ik wil je aanmoedigen om Jezus, Gods Zoon, te zoeken en Hem te vertrouwen. Waartoe God je ook roept of waar je ook mee worstelt, Jezus is het antwoord op al je vragen!

Babs Santema