Babs Santema

In by Peter Santema

Als tiener had ik sterk de indruk dat God een plan had met mijn leven en dat ik iets mocht betekenen voor mijn eigen gemeente, dorp en omgevingEn tot mijn 35e heb ik, binnen en buiten de kerk, gezocht naar wat dat plan van God dan was. Maar ik kwam er pas achter nadat ik, nu negen jaar geleden, mijn leven aan Jezus heb gegeven. Ook al ging ik mijn hele leven al naar de kerk en heb ik altijd in God geloofd, ik had Hem nog niet leren kennen van hart tot Hart. Echter nadat ik op mijn knieën ben gegaan voor Koning Jezus en Hem gevraagd heb de leiding over mijn leven te nemen, kwam ik in een persoonlijk groeiproces terecht.  

God leidde mijn weg acht jaar geleden via de Discipelschapcursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’Bij deze cursus mocht ik leren Wie God is en wie ik ben en hoe ik in relatie met Hem kon groeien. Nadat ik deze cursus twee jaar had gevolgd, heb ik hem vier jaar mogen geven en mocht ik ontdekken dat God mij de gave van onderwijs heeft toevertrouwd. Twee jaar geleden heb ik mijn ‘eigen’ onderwijservaringen aan het papier toevertrouwd en is de cursus ‘Leren leven van genade’ ontstaan. Het is mijn diepe verlangen om via deze cursus en alles wat we vanuit de stichting doen, anderen te helpen om God en zichzelf te leren kennen.  

 In de afgelopen jaren heb ik Jezus steeds een beetje beter mogen leren kennen en heb ik geleerd wat het is om op Hem te vertrouwen. Ik heb mogen ontdekken dat Jezus echt leeft en dat God goed is, ook als het moeilijk is in dit leven. Ik heb geleerd dat ik elke dag met vreugde kan ingaan, want vreugde is niet de afwezigheid van moeilijke omstandigheden maar de aanwezigheid van God in mijn levenLeven vanuit Gods vreugde gaat niet vanzelf en is ook niet gemakkelijk, maar is een zoektocht die vraagt om bewuste keuzes. Daarbij is God trouw en doet Hij wat Hij belooft!