Auke Jan Veenhuizen

In by Peter Santema

In 2009 hebben mijn vrouw en ik de discipelschap cursus, gegeven door Kees de Vlieger van stichting Kerygma gevolgd. Beide zijn wij daardoor gegroeid in ons geloof en vertrouwen in God, hetgeen ook positief effect had op ons gezinsleven. Ruim 6 jaar later werd ik door Babs Santema gevraagd deze cursus (discipelschap), die zij op dat moment in een enigszins gewijzigde vorm verzorgde, nogmaals te volgen. Na enige twijfel heb ik dat seizoen de cursus toch maar gevolgd, waardoor ik opnieuw stappen mocht maken in mijn geloof.

Aan het einde van dat seizoen werd ik gevraagd deel te nemen in het team dat de cursus verzorgt. Nadat God mij op een bijzondere, maar zeer duidelijke en niet mis te verstane wijze had laten weten dat Hij het was die mij op het oog had om dat jaar mee te draaien in het team, begon voor mij een bijzonder jaar. En bijzonder was het, net zoals God beloofd had. Alleen is mijn (onze) uitleg van bijzonder duidelijk anders dan de betekenis die God er aan geeft. Want bijzonder kan zowel positief als negatief zijn. Mij is echter duidelijk geworden dat, door te wandelen in vertrouwen met God, ook negatieve omstandigheden een positieve uitwerking kunnen hebben/krijgen, ook al zie je dat aan het begin of als je ergens midden in zit niet. Terugkijkend kun je stellen: God was erbij, in alles.

Mijn belangrijkste les is geweest: Als je vertrouwt op God en hem de regie durft te geven in jouw leven, dan komt er een boven natuurlijke rust over je en kun je alles aan. Mede doordat mijn geloof en vertrouwen gegroeid zijn wil ik graag bijdragen aan het doorgeven van de boodschap van God. Dat mensen om mij heen veranderen en gaan ontdekken wie God werkelijk is en wat Hij voor hen persoonlijk heeft gedaan en wil doen is voor mij de mooiste beloning voor het delen van mijn geloof.