Blog archief

Recente blogs

Waken over je hart

1 september 2020

Vader zoekt kinderen

30 juni 2020

Wonderlijk!

13 april 2020

Wees of zoon?

3 maart 2020

Blog archief
KLIK HIER OM EERDERE BLOGS TE BEKIJKEN.

Waken over je hart

1 september 2020
In mijn vorige blog heb ik geschreven over het Vaderhart van God. Hoe groot en genadig Gods hart is en hoe het in liefde uitgaat naar alle mensen. In deze blog wil ik je meenemen naar je eigen hart, want wist je dat jouw hart belangrijk en kostbaar is voor God? Het gaat God niet om hoe je eruit ziet, wat je allemaal wel of niet kunt of hebt, maar het gaat God ten diepste om jouw hart. In de Bijbel staat ook geschreven dat van alles waar we over waken, we vooral moeten waken over ons hart, want ons...
Lees verder

Vader zoekt kinderen

30 juni 2020
Dit jaar hebben we binnen onze stichting stilgestaan bij het thema ‘het Vaderhart van God’. De ontmoetingsavonden en de conferentie waren allemaal afgestemd op dit thema. En voor mezelf kan ik alleen maar concluderen dat ik meer en meer onder de indruk ben gekomen van God en in het bijzonder ook van Zijn Vaderhart. Zelf had ik dit jaar ook het voorrecht om mee te doen met ‘Transform’, een internationaal leiderschapstraject binnen Freedom in Christ. In deze opleiding werd ik aan de hand van Gods Woord meegenomen in een proces om persoonlijk te groeien in mijn relatie met God. Als...
Lees verder

Wonderlijk!

13 april 2020
Heb jij al eens een wonder meegemaakt? Ik wel, het grootste wonder dat er bestaat! God heeft mij helemaal nieuw gemaakt toen ik tot geloof in Jezus Christus gekomen ben. Hij heeft mij toen een heel nieuw hart gegeven en mijn geest tot leven gewekt door Zijn Heilige Geest. Dit is het wonder van wedergeboorte. En als jij gelooft in Jezus Christus, de opgestane Heer, dan heb jij dit wonder ook meegemaakt! Voordat we tot geloof kwamen, waren we alleen lichamelijk levend. Dat wil zeggen dat onze geest/ziel alleen in verbinding stond met ons lichaam. Onze zintuigen namen de wereld...
Lees verder

Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen!

30 maart 2020
We leven in een zeer bijzondere tijd. Heel de wereld is in de ban van het coronavirus en dat roept allerlei gedachten en gevoelens op. Tenminste bij mij wel. De ene keer overweldigt een gevoel van onzekerheid en angst als ik mijn gedachten laat vullen met allerhande informatie over corona uit binnen- en buitenland. De andere keer ben ik diep geraakt door de saamhorigheid die ontstaat en de initiatieven die er zijn om elkaar te helpen en te steunen. Daar bovenuit stemt een gevoel van dankbaarheid en respect naar alle mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen en zich...
Lees verder

Wees of zoon?

3 maart 2020
Afgelopen zaterdag heeft Jan Pool ons tijdens de Vaderhartconferentie meegenomen naar het hart van de Vader. Gods hart klopt vol van liefde en genade voor alle mensen en Hij is er in alles op gericht om de afstand tussen Hem en ons mensen te verkleinen. Het meest ultieme voorbeeld daarvan is dat Hij uit de hemel afdaalde om mens te worden zoals wij. Om zo onder de mensen te zijn, te leven en te bewegen. Maar daarmee hield het niet op: Jezus ging voor ons de weg van het kruis om voor ons vergeving, verlossing en bevrijding te bewerken. Dit...
Lees verder

Totdat je Zijn liefde voelt

4 januari 2020
De Kerstdagen liggen al weer achter ons en een heel nieuw jaar ligt voor ons open. Misschien kijk je wel heel erg uit naar dit jaar en staan er verschillende bijzondere gebeurtenissen op je agenda waar je je op verheugt. Maar misschien kijk je ook wel op tegen dit nieuwe jaar, omdat er veel onzekerheid is in je leven. Of omdat je te maken hebt met moeilijke omstandigheden of je zorgen maakt om geliefden uit familie- of vriendenkring. We hebben allemaal zo onze eigen geschiedenis en ons eigen verhaal en dat maakt dat we met verschillende ogen kijken naar dat...
Lees verder

Is het niet precies andersom?

5 november 2019
Twee weken geleden had ik het voorrecht om een conferentie bij te wonen in Albanië, samen met ongeveer vijftig christenen uit twintig verschillende landen. Wat is het een verrijking om kennis te maken met zoveel verschillende mensen en culturen en dan te ervaren dat je met elkaar verbonden bent in Christus Jezus. Dat je samen één bent doordat je in Jezus gelooft en Hem wilt volgen. Tijdens deze reis heb ik heel veel mogen leren en ook nieuwe inzichten gekregen. Eén daarvan wil ik graag in deze blog met jullie delen. Tot voor kort was een regelmatige uitspraak van mij...
Lees verder

Het Vaderhart van God

10 september 2019
Dit jaar willen we binnen onze stichting in het bijzonder stilstaan bij het Vaderhart van God en persoonlijk ben ik ontzettend blij met dit thema. Bij mezelf, maar ook bij mensen om me heen, merk ik dat we verstandelijk vaak heel goed weten dat God een liefdevolle Vader is, maar in ons dagelijks leven komt dat niet altijd tot uiting. Met ons verstand weten we dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, maar in de praktijk gedragen we ons als kinderen die zich voortdurend afvragen of we wel goed genoeg zijn voor God en voor mensen. Als ons hart de waarheid...
Lees verder

Hij laat mij rusten

3 juli 2019
We staan al weer voor de zomervakantie, voor de meesten van ons een tijd waar we naar uit kijken. Een tijd waarin we afstand nemen van werk en school en alles wat ons zo druk bezig houdt en waarin we heel bewust zoeken naar ontspanning en volop genieten van onze vrije tijd. Ik herken het in ieder geval bij mezelf en ik moet ook eerlijk bekennen dat als ik vakantie heb, ik alles daarom heen heel goed kan loslaten. Zeker als we dan ook nog het voorrecht hebben om een tijdje in een andere omgeving te verblijven. Vorig jaar kampeerden we naast de Ermelose heide en als je daar een beetje bekend bent, weet je dat daar ook een schaapskooi is....
Lees verder

Jezus geeft ons leven

28 april 2019
Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Bovenstaande regels vormen het eerste couplet van Opwekking 580. Een prachtig lied dat helemaal past in deze tijd rond Pasen. Bij mezelf merk ik de laatste jaren een verschuiving in mijn gedachten en beleving rond Pasen. Ik denk dat ik dat het beste kan uitleggen door te beschrijven waar bij mij de focus lange tijd op heeft gelegen. Lange tijd heb ik mijzelf namelijk gezien als zondaar en bij Pasen lag voor mij...
Lees verder

God is een hartenjager

28 februari 2019
'Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ Openbaring 3:20 NBV In deze blog wil ik met jullie kijken naar Jona. Hij is een bekende en tegelijkertijd ook een veelbesproken profeet uit de Bijbel. Jona leefde in de achtste eeuw voor Christus en kreeg van God de opdracht om een boodschap van bekering en verlossing te brengen aan het heidense volk van Assyrië. Hij moest naar de hoofdstad Ninevé gaan om daar de volgende boodschap te...
Lees verder

De Levensboom

27 december 2018
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. (Johannes 3:16-17 NBV) Als ik deze blog schrijf, duurt het nog zo’n twee weken voordat het Kerst is. Maar wanneer jij deze blog leest, zijn de Kerstdagen al weer voorbij en gaan we op de jaarwisseling af. In mijn vorige blogs heb ik stilgestaan bij de gelijkenis van de...
Lees verder

Thuis zijn bij de Vader

24 oktober 2018
Hij zei tegen zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren’  (Lukas 15:29 NBV) Hier klinken de woorden van een boze zoon, die het verschrikkelijk onrechtvaardig vindt dat zijn vader een groot feest geeft ter ere van de thuiskomst van zijn broer. Zijn broer die hen een tijd geleden in de steek heeft gelaten en er met de helft van de erfenis vandoor is gegaan om de bloemetjes eens flink buiten te zetten. En nu is deze nietsnut teruggekomen...
Lees verder

Thuis komen bij de Vader

28 september 2018
Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. (Lukas 15:13 NBV) Dit Bijbelvers komt uit de gelijkenis van de Verloren zoon of misschien kunnen we beter verloren ‘zonen’ zeggen? Want zowel de oudste als de jongste zoon bewandelen een eigen weg, zonder dat ze de liefde van hun vader daadwerkelijk kennen. In deze blog wil ik stilstaan bij de jongste zoon. Deze zoon woonde nog thuis, maar had het daar blijkbaar niet meer zo naar zijn zin. Want op een bepaald moment...
Lees verder

Het belang van gezonde relaties

29 augustus 2018
‘Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van jullie. Zorg dat je in Mijn liefde blijft.’ Johannes 15:9 (HTB) Als christenen geloven we dat alle mensen zijn geschapen door God en dat we zelfs geschapen zijn naar Zijn beeld. Nu kun je daar natuurlijk een heel andere mening over hebben, maar persoonlijk ben ik erg blij dat ik geschapen ben door een liefhebbende God. Dat geeft namelijk een heel andere betekenis aan mijn leven dan dat ik hier min of meer toevallig zou zijn. Dat de God van hemel en aarde, de God die aan het begin van alle...
Lees verder

Ben jij beschikbaar?

4 juli 2018
Met grote dankbaarheid kijk ik terug naar het afgelopen cursusseizoen. Met ongeveer 65 cursisten en 12 teamleden zijn we een jaar lang met God en met elkaar onderweg geweest. Het was opnieuw een inspirerend jaar en wat een mooie en persoonlijke dankbetuigingen klonken er op de dankavond. God is bijzonder goed en genadig voor ons geweest! Op de website kun je twee getuigenissen lezen. De ene is van een cursiste die dit jaar de cursus volgde en de andere van ons teamlid Wia. Beide delen een stukje van hun eigen leven en hun ervaringen met God en de cursus. Klik...
Lees verder

Op wie ben jij gericht?

20 november 2017
En toen Jezus aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem (Matteüs 8:23 HSV). Dit is de inleiding van het verhaal over de storm op het meer. Jezus had tegen Zijn discipelen gezegd dat ze naar de overkant van het meer zouden varen. En samen met Jezus stapten ze in de boot en gingen op weg naar de overkant. Althans dat probeerden ze, want ze kregen op het meer te maken met zware weersomstandigheden. Of er nu een zeebeving plaatshad of dat er een wervelstorm voorbij kwam, ik weet het niet. In ieder geval kregen ze te...
Lees verder

God van nu

23 oktober 2017
Het laatste boek in de Bijbel is het boek ‘Openbaring’. In dit Bijbelboek krijgt de apostel Johannes een openbaring van Jezus Christus als hij op het eiland Patmos verblijft. En Johannes schrijft alles op wat hij van God hoorde en wat Jezus Christus hem liet zien. In Openbaring 1:8 maakt Jezus Zichzelf bekend met de volgende woorden: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles’, zegt de Here, de Almachtige God, Die is, Die was en Die komt (Het Boek). Voor de meeste christenen zijn dit bekende woorden. Maar wat mij aan deze woorden...
Lees verder

Van toeschouwer tot gastheer

20 september 2017
In Lukas 19 komen we het bekende verhaal van Zacheüs tegen. Zacheüs was een rijke hoofdtollenaar, die namens de Romeinse bezetter belasting inde bij het volk. Menig tollenaar inde teveel om zichzelf te verrijken. Dat ging natuurlijk ten koste van het volk en dat maakte dat tollenaars niet zo geliefd waren. Op een dag hoorde Zacheüs dat Jezus naar Jericho zou komen. Waarschijnlijk had hij in de wandelgangen al veel over Jezus gehoord en dat maakte hem nieuwsgierig. In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we over hem in vers 3: Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor...
Lees verder

De Heilige Geest maakt het verschil

30 juni 2017
Momenteel lees ik het Bijbelboek Handelingen. Officieel heet dit boek ‘Handelingen van de apostelen’, maar eigenlijk gaat het om de handelingen van de Heilige Geest. Aan het begin van dit Bijbelboek lees je over de uitstorting van de Heilige Geest in de discipelen en in allen die bij hen waren, zo’n 120 mensen bij elkaar. Voordat Jezus terugging naar de hemel had Hij Zijn discipelen de opdracht gegeven om het Evangelie te verkondigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Maar voordat ze daarmee mochten beginnen, moesten ze van Hem wachten op de Heilige...
Lees verder

Dankavond

31 mei 2017
Met een diep gevoel van dankbaarheid kijk ik terug op de slotavond van ons cursusseizoen. Met meer dan 100 mensen, cursisten en gasten, hebben we God gedankt voor Wie Hij is en voor wat Hij voor ons heeft gedaan in het afgelopen jaar. God is een trouwe God, liefdevol en genadig, en Hij verlangt er naar om Zijn genade en liefde met ons te delen. Hij kent ons en weet ten diepste wat we nodig hebben. Voor ons ligt de opdracht in het leren vertrouwen op God en te geloven dat Hij ons ook zal geven wat we nodig hebben....
Lees verder

Dankbaarheid

13 mei 2017
Als je in het woordenboek het woord ‘danken’ opzoekt, dan wordt dit woord omschreven met ‘laten merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je heeft gedaan’. Ik vind dit wel een hele mooie en treffende omschrijving. Zeker ook met het oog op de Bijbeltekst die hieronder staat geschreven. ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’. (Filippenzen 4:6-7 NBV) Paulus schrijft aan de gelovigen in Filippi,...
Lees verder