Het belang van gezonde relaties

In Blog by Babs Santema

‘Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van jullie. Zorg dat je in Mijn liefde blijft.’

Johannes 15:9 (HTB)

Als christenen geloven we dat alle mensen zijn geschapen door God en dat we zelfs geschapen zijn naar Zijn beeld. Nu kun je daar natuurlijk een heel andere mening over hebben, maar persoonlijk ben ik erg blij dat ik geschapen ben door een liefhebbende God. Dat geeft namelijk een heel andere betekenis aan mijn leven dan dat ik hier min of meer toevallig zou zijn. Dat de God van hemel en aarde, de God die aan het begin van alle leven staat, mij heeft geschapen naar Zijn beeld, geeft mijn leven waarde en betekenis. Ik ben hier niet zomaar, maar ik ben geliefd en gewild, en God heeft een bedoeling met mijn leven. Nu geldt dat natuurlijk niet alleen voor mij, maar net zo goed voor jou als voor alle mensen.

Zo is God lang geleden begonnen met Adam en Eva. Hij schiep hen naar Zijn beeld en Hij leefde in nauwe verbondenheid met hen. De relatie tussen God en Adam en Eva was liefdevol en goed. Adam en Eva haalden hun waarde en zekerheid uit de relatie met hun Schepper en Heer, precies zoals God het bedoeld had. Maar helaas bleef dat niet zo. Door hun ongehoorzaamheid aan God kwam er een breuk in de nauwe verbondenheid met Hem en was het voor Adam en Eva, en daardoor ook voor ons, niet langer mogelijk om in relatie met God te leven. Ze werden daardoor ook niet langer bevestigd in hun identiteit door hun Schepper en Heer, maar ze zochten hun waarde en zekerheid voortaan in andere dingen. Echter dit leidde alleen maar tot meer onzekerheid. Inmiddels heeft God er voor gezorgd dat wij wel weer in nauwe verbondenheid met Hem kunnen leven. Hij heeft Jezus gestuurd en Jezus heeft aan het kruis op Golgotha volkomen verzoening bewerkt tussen God en ons.

Jezus is voor onze zonden gestorven aan het kruis en daardoor mogen wij ons vergeven weten. Maar het wonder van het kruis gaat verder dan vergeving alleen. Jezus heeft namelijk ook de relatie tussen God en ons hersteld en heeft de weg voor ons vrijgemaakt om terug te keren naar God. Het is nu voor ons weer mogelijk om vanuit een persoonlijke relatie met God te leven, net zoals Adam en Eva lang geleden. Als je namelijk in Jezus gelooft, wordt je een nieuwe schepping. Dat kun je in de Bijbel lezen (2 Korintiërs 5:17). Je wordt helemaal nieuw van binnen, want de Heilige Geest werkt het leven van Jezus in jou uit. En de Heilige Geest wil jou helpen om vanuit je nieuwe, goddelijke natuur te gaan leven.

Het is zo belangrijk dat wij gaan geloven dat we in Jezus een heel nieuw leven ontvangen hebben: een leven in nauwe verbondenheid met God. God wil Zijn liefde met ons delen en wij mogen Zijn liefde leren ontvangen. Alleen in die liefde kunnen we onze waarde en zekerheid leren kennen en zullen we ontdekken dat we volledig door God zijn aanvaard. Onze identiteit ligt helemaal in Jezus Christus. En als we groeien in relatie met Hem zal dat ons helpen in onze relaties met elkaar. Het zal onze menselijke relaties zuiveren, herstellen en opbouwen, want Gods liefde kan dan gaan stromen. God is een God van relatie en Hij heeft ons geschapen naar Zijn beeld: wij hebben net als Hem het vermogen om lief te hebben en in relatie te leven, met Hem en met elkaar.

Wanneer we zelf groeien in relatie met God en God toelaten in onze relaties met elkaar, zullen onze  relaties gezond worden. Gezonde relaties, met Jezus als fundament, bouwen onze samenleving op en zullen aantrekkelijk zijn voor de mensen om ons heen. Gods liefde kan dan gaan stromen en dat is precies waar Jezus ons al op wees in de Bijbel.

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn’

(Johannes 12:34-35 NBV).