Redenen tot dankbaarheid

In Getuigenissen 2017/2018 by Babs Santema

Ik heb zoveel redenen om dankbaar voor te zijn, dat ik graag enkele met jullie wil delen. Dankbaar ben ik dat ik de afgelopen jaren mee mocht draaien in het team van de Discipelschapcursus en voor de mensen die ik mocht leren kennen. Mensen waarvan ik weer mocht leren. Dankbaar ook dat ik door deze cursus God onze vader, Jezus en de Heilige Geest veel beter heb leren kennen en mocht ontdekken hoe belangrijk Ze zijn in mijn leven. Dankbaar ben ik voor wie God is door mensen heen.

Dankbaar ben ik ook voor mijn genezing. Toen ik vorig jaar in november te horen kreeg dat ik borstkanker had, raakte ik op een bepaald moment helemaal in paniek. Vertrouw ik wel echt op God? In het contact dat ik toen met Babs en Jelmina had kreeg Babs het lied ‘Turn your eyes upon Jesus’ in haar gedachten. Ik ben dat lied gaan luisteren, maar wist toen nog niet goed wat ik er mee moest. Wel werd ik een stuk rustiger, mede omdat ik het met hen kon delen en door de gebeden die er voor mij gebeden werden.

Als ik naar het ziekenhuis moest, luisterde ik onderweg en in de wachtkamer naar opwekkingsliederen op mijn IPOD. Dit maakte dat ik me richtte op God en daardoor voelde ik ook hoe dicht Hij bij me was. Ik was zo rustig dat de arts op een gegeven moment zei: “Beseft u wel hoe ziek u bent?” Ik zag niet tegen de onderzoeken en de operatie op en later ook niet tegen de bestralingen. Er is een moment geweest dat ik zelfs kon bidden Uw wil geschiedde, ook als het betekent dat ik niet beter word, want ook dan bent U erbij.

En heel bijzonder, ik voelde me na de operatie vaak beter dan voor de operatie. Misschien juist omdat ik mij in die tijd zo op God richtte. Ook was het uitzonderlijk dat ik geen chemo hoefde en geen medicijnen, omdat alle kankercellen waren verwijderd. Natuurlijk heb ik ook wel momenten dat ik bezorgd ben of bang, maar ik merk wel dat als ik me weer op Jezus richt, ik dan rust krijg. Turn your eyes upon Jesus, Hij is erbij, ik hoef het niet alleen te doen. Het heeft me ook weer doen beseffen hoe angst, pijn en verdriet je ook weer dichter bij God kunnen brengen als je je hoop op Hem vestigt. En hoe belangrijk het is dat je een persoonlijke relatie met Jezus hebt. Dat heb ik in de cursus mogen leren en daar ben ik ook heel dankbaar voor.

Wia Postma, mei 2018