Dankbaarheid

In Blog by Babs Santema

 Als je in het woordenboek het woord ‘danken’ opzoekt, dan wordt dit woord omschreven met ‘laten merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je heeft gedaan’. Ik vind dit wel een hele mooie en treffende omschrijving. Zeker ook met het oog op de Bijbeltekst die hieronder staat geschreven.

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’.

(Filippenzen 4:6-7 NBV)

Paulus schrijft aan de gelovigen in Filippi, en indirect ook aan ons, dat we over niets bezorgd hoeven te zijn, maar dat we God mogen zoeken en Hem mogen bevragen in dat wat we nodig hebben. Paulus zegt daarmee ook dat God wil voorzien in alles wat we nodig hebben. God is een zorgende en trouwe God. Tegelijkertijd zit daar wel een spanningsveld in, want Gods gedachten bij wat wij nodig hebben, kunnen nogal afwijken van onze eigen ideeën daarover. Hierin ligt voor ons dan ook de opdracht om God te (leren) vertrouwen.

Paulus roept ons ook op om God te danken in al onze gebeden. Dat betekent dat Paulus ons oproept om altijd dankbaar te zijn. Nu is het niet zo moeilijk om dankbaar te zijn als het je goed gaat: Als je gezond bent, leuk werk hebt, een fijn gezin. Het wordt anders als je niet zo lekker in je vel zit om welke reden dan ook, of als je te maken hebt met een groot gemis in je leven. Hoe kun je dan dankbaar zijn?

Vaak associëren wij dankbaarheid met een gevoel. En als we ons niet goed voelen, is dankbaarheid ver te zoeken. Als ons gevoel leidend is voor onze dankbaarheid, missen we  veel. Dankbaarheid heeft namelijk ten diepste te maken met het kennen van Jezus Christus. Je krijgt een dankbaar hart als je Zijn tegenwoordigheid zoekt en Zijn liefde en genade voor jou persoonlijk leert kennen.

Het woordenboek omschrijft het woord ‘danken’ met ‘laten merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je heeft gedaan’. Als we ons richten op Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis op Golgotha, zou het ons altijd moeten passen om Hem te danken. Ongeacht wat onze omstandigheden ook zijn, Jezus heeft alles volbracht! Hij heeft verzoening bewerkt tussen God en ons mensen. De weg is vrij om weer in een persoonlijke relatie met God te kunnen leven! Daartoe zijn wij als mensen geschapen en daartoe worden we ook geroepen.

Over enkele weken is het Hemelvaart. Hemelvaart is het kroningsfeest van Jezus. Aan het kruis heeft Jezus de macht van de zonde en de dood verbroken en als Overwinnaar is Jezus na Zijn opstanding teruggegaan naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Jezus is tot Koning gekroond en regeert vanuit de hemel Zijn Koninkrijk op aarde. Hemelvaart is een echt blij feest, want het heilsfeit van de Hemelvaart kan immers nooit meer ongedaan gemaakt worden! Dank God daarom dagelijks in je gebeden en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren!